Sunday, 2 January 2011

ഹുസൈന്‍ ഡെല്യൂഷന്‍

എം എം ഹുസൈന്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവരെ ചീത്തപറയലും,  ഖണ്ഡനവും സമം ചേര്‍ത്തൊരുക്കുന്ന മെഗാസീരിയല്‍ ഏറെ വായനക്കാരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചില തൊടുന്യായങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് ഹുസൈന്‍ ഒളിച്ചോടുന്നു. സംവാദത്തില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനാകാതെ വരുമ്പോള്‍ കമന്റ് മോഡറേഷന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി സാവകാശം തേടുന്നത് ഇപ്പോള്‍ കൂടെക്കൂടെ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്.


 ഹുസൈന്റെ വാദഗതികള്‍ തെറ്റാണെന്നു പറയുന്നവരെ വിവരമില്ലാത്തവരെന്നും, സംവേദന ക്ഷമതയില്ലാത്തവരെന്നും വിളിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനോദവുമാണ്. അതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണു താഴെ. 

പരിണാമസൈദ്ധാന്തികരായ തന്റെ ആചാര്യന്മാരെപ്പറ്റി റിച്ചാഡ് ഡോക്കിന്‍സിന് കാര്യമായ വിവരമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഇത്തരം വിമര്‍ശനങ്ങളില്‍ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം.


കാള്‍ പോപ്പറുടെ കൃതികള്‍ വായിച്ച എനിക്കാണോ അവ വായിക്കാതെ അബദ്ധങ്ങള്‍ മാത്രം എഴുതി നിറക്കുന്ന താങ്കള്‍ക്കാണോ cognitive capacityയെന്ന് വായനക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടെ.


എന്‍ എം ഹുസൈന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ലേഖനമാണ്, സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ പരീക്ഷണാത്മകത. മറ്റ് പോസ്റ്റുകളിലെ ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒളിച്ചോടിയണദ്ദേഹം, സാധാരണ പുതിയ ലേഖനം എഴുതാറ്.

പതിവുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങളെ ചോദ്യചെയ്തവരെ പുലഭ്യം പറയാനാണീ ലേഖനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും.

"സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ പരീക്ഷണാത്മകത", എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ലേഖനത്തില്‍ സൃഷ്ടിവാദത്തേക്കുറിച്ചോ അതിന്റെ പരീക്ഷണാത്മകയേക്കുറിച്ചോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൂട്ടന്‍ കുറെ നാളുകളായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനപ്പുറം അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിനു പോലും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹുസൈന്‍ ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്ന വാചകം ഇതാണ്.


"ഒരു സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രീയമാകണമെങ്കില്‍ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാനാകണം (Testable) എന്ന വീക്ഷണം പ്രമുഖ ശാസ്ത്രദാര്‍ശനികനായ കാള്‍ പോപ്പര്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നു. 
ഇതനുസരിച്ച് ഡാര്‍വിനിസം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാവുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തമല്ല (Not a testable scientific theory) എന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി"


ഇതുപോലെ ആരംഭിച്ച ലേഖനത്തിലെ ഭൂരിഭാഗവും പരിണാമവാദത്തില്‍ അദ്ദേഹം എത്തിനില്‍ക്കുന്ന ദയനീയ സ്ഥിതിയെ ന്യായീകരിക്കാനാണുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും.


പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഇതു വരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതു കൊണ്ട് അത് ശാസ്ത്രീയമല്ല  എന്നു സൂചിപ്പിക്കാനാണദ്ദേഹം  കാള്‍ പോപ്പറെ ഉദ്ധരിച്ചത്.


ഇതു പറഞ്ഞ ഹുസൈന്‍ സൃഷ്ടിവാദത്തേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, ഇതാണത്.സൃഷ്ടിവാദം പരീക്ഷണപരമായി തെളിയിക്കാവുന്നതും തെളിയിക്കപ്പെട്ടതുമാണെന്ന് സമര്‍ത്ഥിച്ചത് താങ്കള്‍ക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ?


ഇത് ഹുസൈന്‍ ഈ പോസ്റ്റില്‍  എവിടെയാണു സമര്‍ത്ഥിച്ചതെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ധീരതക്കുള്ള അവാര്‍ഡ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.


"25 വര്‍ഷം പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തി, മൂന്നു പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പരിണാമത്തെ ഖണ്ഡിച്ചു", എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന ഹുസൈന്‍ പരിണാമത്തേക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ വികല ധാരണ പല പ്രാവശ്യം തെളിയിച്ചിരുന്നു.Natural Selection  അടിസ്ഥാനമാക്കി Charles Darwin  രൂപപ്പെടുത്തിയ പരിണാമമല്ല ഹുസൈന്‍ ഖണ്ഡിച്ചതെന്ന് ഞാന്‍ പല പ്രാവശ്യം  ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പരാമര്‍ശം ഇപ്പോള്‍ ഹുസൈന്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. 
"മോഡേണ്‍ ഡാര്‍വിനിസത്തിന്റെ മെന്‍ഡേലിയന്‍ അടിത്തറ well tested ആണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഡാര്‍വിനിസം tested ആണെന്നല്ല അര്‍ത്ഥം; മെന്‍ഡലിയന്‍ വീക്ഷണം tested ആണെന്നാണ്. Evolution theory well tested ആണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ Darwinism well tested ആണെന്നല്ല അര്‍ത്ഥം".


കാള്‍ പോപ്പറുടെ, The Mendelian underpinning of modern Darwinism has been well tested, and so has the theory of evolution which says that all terrestrial life has evolved from a few primitive unicellular organisms, possibly even from one single organism.എന്ന പ്രസ്താവനയോടുള്ള പ്രതികരണമെന്ന നിലയിലാണു ഹുസൈന്‍ ഇത് പറഞ്ഞത്.


Darwinism, Evolution, Natural selection എന്നി എന്നിവയുടെ വിവക്ഷകള്‍  എന്തെന്ന് ഞാന് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം  മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. അതു കൊണ്ട്  അത് ഇനിയും ചോദിക്കുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമുണ്ടെന്നും  തോന്നുന്നില്ല.
ഹുസൈന്റെ ഏറ്റവുമൊടിവിലത്തെ നിലപാട് ഇതാണ്.


ഡാര്‍വനിസം അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് ഞാന്‍ മൂന്ന് കൃതികളിലായി സമര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. 


ഇതിനു മുന്നെ ഹുസൈന്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില  പ്രസ്താവനകള്‍ 

I am critically analyzing scientists' views not commenting cheaply as you did.
Darwinism is a unscientific speculation based on the fact of natural selection.
If natural selection is refuted , there remains no mechanism for Darwinian theory to explain the origin of species and thus Darwinism is refuted. 
I had written three books on Evolution theory in Malayalam. If you are able to point out a single logical or scientific error from these many pages( around 350 pp), I am very happy to provide an explanation.
Can you point out a single logical fallacy or scientific error in my three books.
Darwinism and natural selection are entirely different concepts.That is why 
I am advising you to study Darwinism deeply.But you have no time to study as you have taken a duty to pumb cheap comments instantaniously in this blog.

ഹുസൈനോട് സംവദിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കളിയാക്കാന്‍ അദ്ദേഹമുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ക്ക് Cognitive capacity ഇല്ല എന്നാണത്. ശരാശരി സംവേദന ക്ഷമതയുള്ള ഒരാള്‍ക്ക്  മുകളില്‍ ഞാന്‍ പകര്‍ത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ഹുസൈന്റെ വാക്കുകള്‍ വായിച്ചാല്‍ എളുപ്പത്തില്‍ മനസിലാകുന്ന ഒരു പരസ്പര വിരുദ്ധതയുണ്ട്. ബോള്‍ഡായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വചകങ്ങളിലാണത്.Darwinism is a unscientific speculation based on the fact of natural selection.


ഇതിന്റെ അര്‍ത്ഥം, Natural selection എന്ന വസ്തുതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ള ഒരു Speculation ആണ്‌, Darwinism എന്നാണ്. ഇതില്‍ നിന്നും സാധാരണ ചിന്താശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് മനസിലാകുന്നത് Darwinism, Natural selection നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതു തന്നെയെന്നാണ്. Natural selection എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണെന്നും


Darwinism and natural selection are entirely different concepts.


ഇതിന്റെ അര്‍ത്ഥം, Darwinism ഉം Natural selection നും  യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രണ്ട് concept കള്‍ ആണ്, എന്നാണ്. 


ഇതു രണ്ടും പറയുന്ന ഹുസൈന്‌ ഇതിനേപ്പറ്റിയൊന്നും കാര്യമായ പിടിപാടില്ലെന്നു മനസിലാക്കാം.

 ഡാര്‍വിനിസം അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന്  മൂന്ന് കൃതികളിലായി അദ്ദേഹം സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നതിന്റെ രീതിയാണ്,If natural selection is refuted , there remains no mechanism for Darwinian theory to explain the origin of species and thus Darwinism is refuted. എന്ന വാക്കുകളില്‍ ഉള്ളത്. 

വസ്തുത എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ച Natural selection നെ refute ചെയ്താണ്, Darwinism  അശാസ്ത്രീയമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചത്. ഇതില്‍ നിന്നും ഹുസൈന്റെ cognitive capacity എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് വായനക്കാര്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ മനസിലാക്കാം.പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തേപ്പറ്റി എഴുതിയ മൂന്നു പുസ്തകങ്ങളിലാണത്രേ ഈ കടും കൈ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും.


അദ്ദേഹം ഖണ്ഡിച്ചത് Natural selection ആണോ, പരിണാമസിദ്ധാന്തമാണോ, അതോ  Darwinism എന്ന വിശേഷണത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന, പരിണാമ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത,മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണോ എന്നദ്ദേഹത്തിനു തീര്‍ച്ചയില്ല. 


സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും ഹുസൈന്‍  ​തന്നെ ഉദ്ധരിച്ച പോപ്പറുടെ പ്രസ്താവനകള്‍ മനസിലാക്കുന്നതില്‍ അദ്ദേഹം ദയനീയമായി പരജയപ്പെടുന്നു. ആ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം മനസിലായപ്പോള്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ബ്ളോഗില്‍ നിയന്ത്രണം  ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഹുസൈന്‍ പ്രതികരിച്ചു. പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് സ്പീഷീസ് ഉദ്ധരിച്ചുള്ള ഹുസൈന്റെ  അഭിപ്രായമിതാണ്

ഒരു ജീവജാതിയും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ജീവിജാതിയായി മാറുകയില്ല. കുറഞ്ഞ കാലയളവില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് തലമുറകളെ പ്രത്യുല്‍പ്പാദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പഴയീച്ചകളോ ബാക്ടീരിയകളോ കൂടുതല്‍ ഉചിതമാവും .  പതിനായിരക്കണക്കിന് തലമുറകള്‍ പിന്നിട്ടാലും  അവക്ക്     ജീവജാതിപരമായ(species level) മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നു വ്യക്തമാവും. 

ജീവജാതികളുടെ  നിര്‍വചനം ഹുസൈന്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ.

" ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമതയുള്ള സന്തതികളെ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് ഒരു സ്പീഷീസ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്(ഇരുപതിലേറെ നിര്‍വചനങ്ങളില്‍ പൊതുവേ സ്വീകാര്യമായത് ഇതാണ്.)"

ഇത് ഹുസൈന്റെ അഭിപ്രായമാണെന്ന്, ഞാന്‍ എടുത്തെഴുതിയപ്പോള്‍ ഹുസൈന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

 "ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിംഗ് നടത്തുന്നവയാണ്, ജീവ ജാതികള്‍ എന്നു താങ്കള്‍ പല പ്രാവശ്യം അവകാശപ്പെട്ടു കണ്ടു "എന്നു താങ്കള്‍ എഴുതിയത് ശുദ്ധ നുണയാണ്. പല പ്രാവശ്യമിരിക്കട്ടെ, ഒരിക്കല്‍പ്പോലും ഞാന്‍ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല.

ബാക്റ്റീരിയകളിലെ സ്പീഷീസ് നിര്‍വചിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിനു ഹുസൈന്‍ ഉത്തരം നല്‍കില്ല. ഉത്തരം നല്‍കിയാല്‍ ഇതു വരെ പരിണാമത്തിനെതിരെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ജാടകളൊക്കെ നിലംപൊത്തുമെന്ന് ഹുസൈനറിയാം.

ബ്രീഡിംഗ് എന്ന സംഗതി ഇല്ലാത്ത ബാക്റ്റേരിയകളില്‍ സ്പീഷീസ് നിര്‍വചിക്കുന്നത്, ബ്രീഡിംഗ് മാനദണ്ഡമാക്കിയല്ല എന്നു ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി ഹുസൈനുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറേ വാദങ്ങള്‍ നടത്തിയ ശേഷമാണു ഹുസൈനീ സംഗതി മാനസിലായതു തന്നെ. ഈ സത്യം തന്റെ  വാദങ്ങളെ പൊളിച്ചടുക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്ന ഹുസൈന്‍, ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചവരേക്കുറിച്ച്  പറയുന്നത് ഇതാണ്. 

ഇത്തരക്കാര്‍എഴുതി നിറക്കുന്നവ ‍ ഭാരം നോക്കി വിലയിടുന്ന ആക്രിക്കച്ചവടക്കാര്‍ പരിഗണിക്കുമെന്നല്ലാതെ ഗുണനിലവാരം നോക്കുന്നവര്‍ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകപോലും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ ഓരോ കമന്റിനും മറുപടിയെഴുതാത്തതും. 


ബാക്റ്റീരിയയിലെ സ്പീഷീസ് നിര്‍വചനം എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിനു മറുപടി നല്‍കാത്തതിന്റെ കാരണം ഇപ്പോള്‍ മനസിലായില്ലേ? ബാക്റ്റീരിയയിലെ സ്പീഷീസ് നിര്‍ണ്ണയം എങ്ങനെ എന്നറിയാതെ ബാക്റ്റീരിയയിലെ പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയ ഹുസൈന്‍ ജാള്യം മറയ്ക്കാന്‍ ആക്രിക്കച്ചവടക്കാരെ എടുത്ത് തടുക്കുന്നു.

ഹുസൈന്‍ പല പ്രാവശ്യം ആവര്‍ത്തിച്ച ഒരു വാചകമുണ്ട്. 

എന്റെ ഡോക്കിന്‍സ് ഖണ്ഡനത്തിലെ ഒരു വാദത്തെയും ജാക്കോ മറ്റോ ഖണ്ഡിച്ചിട്ടില്ല.നിവൃത്തിയില്ലാതാവുമ്പോള്‍ മറുപടി നല്‍കാതെ വിഡ്രോവല്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തമട്ടില്‍ പൊങ്ങുകയുമാണ് കക്ഷിയുടെ പതിവു തന്ത്രം.ഇതു പറഞ്ഞ ഹുസൈന്‍ അവസാനം 


ഇതുവരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ വിശദീകരണം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്,എന്ന പതിവു പ്രസ്താവനയോടെ,   കമന്റ് മോഡറേഷന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി.അതിനു പറയുന്ന ന്യായീകരണം എല്ലാ കമന്റുകള്‍ക്കും മറുപടി പറയാന്‍ ഒറ്റക്കേ ഉള്ളു എന്നാണ്. ഇനി മറുപടി പറയാന്‍ കുറച്ചു പേരുടെയെങ്കിലും സഹായം കിട്ടട്ടെ എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.ഇതിനു മുമ്പ് മോഡറേഷന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പോസ്റ്റുകളുടെ ഗതിയേ ഇതിനുമുണ്ടാകൂ എന്നു കരുതുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല. രണ്ടു ദിവസം ഹുസൈന്‍ മിണ്ടാതിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം കുത്തിപ്പൊക്കി ഇനിയും മറ്റുള്ളവരെ അധിക്ഷേപിക്കും.
 എന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് 19 കമന്റുകളാണദ്ദേഹം അക്കമിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഞാന്‍ എഴുതി ഹുസൈന്റെ ബ്ളോഗില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ തീര്‍ച്ചയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കമന്റുകള്‍ ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്നു തീരുമാനിച്ചു.


ഇനി എന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അദ്ദേഹമെഴുതിയ കമന്റുകളിലേക്ക്.


 >>>>>>>>>>>>   വായിക്കാത്ത കൃതിയിലെ വിശകലനം “മറ്റെന്തോ” ആണെന്ന് തോന്നുന്നതിനെയാണ് മനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ ഡെല്യൂഷന്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഞാനെഴുതിയ ബുക്കിനെപ്പറ്റി ഞാന്‍ പറയുന്നതാണോ വായിക്കാത്ത കൃതിയിലെ ഉള്ളടക്കത്തെപ്പറ്റി താങ്കള്‍ പറയുന്നതാണോ മനശാസ്ത്രത്തില്‍ delusion ആകാന്‍ കൂടുതല്‍ സാധ്യത? വായനക്കാര്‍ക്ക് തീരുമാനിക്കാം<<<<<<<

ഹുസൈന്‍, 


അനേകം  പോസ്റ്റുകളിലായി താങ്കള്‍ എഴുതിയ മണ്ടത്തരങ്ങളെയാണ്‌ ഞാനിവിടെ വിശകലനം ചെയ്തത്.അത് താങ്കളുടെ  പുസ്തകത്തിന്റേതാണെന്നു താങ്കള്‍ക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. ഇതു പോലെയുള്ള തോന്നലുകളെയാണ്, delusion എന്നു വിളിക്കുന്നത്. Delusion നേക്കുറിച്ച്  ഇവിടെ കൂടുതല്‍ വായിക്കാം.

 

ഈ പോസ്റ്റ് വായിക്കുന്ന   ആര്‍ക്കും മനസിലാകും താങ്കള്‍ ഇവിടെ എഴുതുന്നതിനാണു ഞാന്‍ മറുപടിയും വിശകലനവും എഴുതുന്നതെന്ന്. അത് താങ്കളെഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ വിശകലനമാണെന്ന്, താങ്കള്‍ക്കു തോന്നുന്നു. വായനക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടേ അത് Delusion ന്റെ നിര്‍വചനത്തില്‍ വരുമോ എന്ന്.

>>>>>>>Evolution theory എന്ന ഒരു തിയറി ഇല്ല. Evolution theories ആണുള്ളത്. ഇവരെല്ലാവരും evolution നെ fact ആയി കാണുന്നു. ഇത് tested ആണെന്നത് പോപ്പറുടെ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം പരിണാമവാദിയായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു എന്നുമാത്രം.<<<<<<<<<<


ഹുസൈന്‍,

വീണ്ടും പറയട്ടേ. താങ്കളുടെ തൊലിക്കട്ടി അപാരം. പിന്നെ എന്താണു താങ്കള്‍ ‍ "കണ്ടിച്ചു" എന്നവകാശപ്പെടുന്നത്? പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഇല്ലെങ്കില്‍ ‍ പിന്നെ താങ്കളെന്താണിത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു "കണ്ടിച്ചത്" ?


ഇതാണ്‌ ഞാ‍ന്‍ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. താങ്കള്‍ "കണ്ടിച്ചത്" മറ്റെന്തോ ആണെന്ന്. ആധുനിക ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന ശക്തമായ സിദ്ധാന്തമാണ്, പരിണാമ സിദ്ധാന്തം. മനുഷ്യനുള്‍പ്പടെയുള്ള ജീവ ജാതികള്‍ ഏക കോശ ജീവികളില്‍ നിന്നും പരിണമിച്ചുണ്ടായി എന്നാണാ സിദ്ധാന്തം. അത് പൂര്‍ണ്ണമായും  പരീക്ഷണാത്മകമാണെന്നാണ്‌ പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞത്. അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പോപ്പര്‍ അത് പറഞ്ഞു എന്നത് താങ്കളും  സമ്മതിച്ചു.


ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നു പരിണാമ സിദ്ധന്തമെന്നൊന്നില്ല എന്ന്. താങ്കള്‍ക്ക് സാരമായ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. പരിണാമത്തെ എതിര്‍ക്കുന്ന അനേകായിരം ആളുകളുണ്ട്. അതില്‍ ശാത്രജ്ഞ്ഞരുമുണ്ട്. അവരൊന്നുമിതു പോലെ ഒരു ആന മണ്ടത്തരം എഴുതാനുള്ള അവിവേകം കണിക്കില്ല. ഇല്ലാത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ എതിര്‍ക്കാന്‍ മാത്രം ചകിരിച്ചോറ്, അവരുടെ തലമണ്ടയില്‍ ഇല്ല. പക്ഷെ താങ്കളുടെ തല മണ്ടയില്‍ അതുണ്ട്.


താങ്കള്‍ക്ക് delusion  ആണു ഹുസൈന്‍,delusion. ഇല്ലാത്ത ഒന്നുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതാണ്‌ delusion. Delusion എന്ന വാക്കിനു ഞാന്‍ നിഘണ്ടു പകര്‍ത്തി അര്‍ത്ഥം പറഞ്ഞു തരണോ?de·lu·sion

  [dih-loo-zhuhn]  Show IPA
–noun
1.
an act or instance of deluding.
2.
the state of being deluded.
3.
a false belief or opinion: delusions of grandeur.
4.
Psychiatrya fixed false belief that is resistant to reason or confrontation with actual fact: a paranoid delusiondelusion (dɪˈluːʒən) [Click for IPA pronunciation guide]
n
1.  a mistaken or misleading opinion, idea, belief, etc: he has delusions of grandeur
2.  psychiatry illusion See also hallucination a belief held in the face of evidence to the contrary, that is resistant to all reason
3.  the act of deluding or state of being deluded


Theory of evolution is well tested എന്നാണു പോപ്പര്പറഞ്ഞത്. ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് Testable ആണെന്നു പറഞ്ഞയാളെതന്നെയാണോ താങ്കള്ശാസ്ത്ര ദര്ശനികന് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇല്ലാത്ത ഒന്നുണ്ടെന്നു പറയുന്നവരെ സാധാരണ നുണപറയുന്നവന്‍   എന്നാണു വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഉള്ള ഒന്ന് ഇല്ല എന്നു പറയുന്നവനെയും നുണപറയുന്നവന്‍ എന്നാണ്വിശേഷിപ്പിക്കുക. പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എന്ന് മലയാളത്തില്അറിയപ്പെടുന്ന  evolution theory ആണ്, ജീവ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഗവേഷണം നടക്കുന്നതും. അങ്ങനെ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന താങ്കളുടെ  തലയോട്ടിയുടെ capacity ഒന്നു പരിശോധിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഞാന്ആവര്ത്തിക്കട്ടെ. You are totally lost in time and space.


ഹുസൈന്‍ ഉപയോഗിച്ച മറ്റൊരു വിശേഷണം പോപ്പര്‍ പരിണാമ വാദി ആണെന്നാണ്. തനിക്ക്  75 വയസാകുന്നതുവരെ പരിണാമ വാദത്തെ എതിര്‍ത്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു പോപ്പര്‍. ദാര്‍ശനികന്‍ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാള്‍ Theory of evolution is well tested എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നത് വെറും തമാശയായി ചിന്താശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് തോന്നില്ല. Cognition capacity എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സത്യമൊക്കെ മനസിലാക്കാനുള്ള വിവേചനശേഷിക്കും കൂടിയാണ്. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ഹുസൈനത് ഇല്ലാതെ പോയി.


>>>>>>>>ഡാര്‍വിനിസമല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തില്‍ താങ്കള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ഡാര്‍വിനിസം very far from being established ആണെന്നത് താങ്കളെ ഒരു അശാസ്ത്രീയവാദിയാക്കുന്നില്ലേ?<<<<<


ഹുസൈന്‍,


ഡാര്‍വിനിസവും പരിണാമ സിദ്ധാന്തവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇതു ഞാന്‍ പല വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടും താങ്കള്‍ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. "ഞാന്‍ പരിണാമ വാദം ഖണ്ഡിച്ചു, I have refuted Darwinism",  എന്നൊക്കെയാണ്‌ പല ആവര്‍ത്തി താങ്കള്‍ അവകാശപ്പെട്ടത്.


ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിലാണ്. ഏക കോശ ജീവികളില്‍ നിന്നും ബഹു കോശ ജീവികള്‍ പരിണമിച്ചുണ്ടായി എന്ന പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തില്‍. അതാണു ലോകം മുഴുവന്‍ അനേകായിരം പേര്‍ പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം.


Darwinism is  very far from being established  എന്ന് കാള്‍ പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞത് എന്നെ യാതൊരു തരത്തിലും അശാസ്ത്രീയ വാദി ആക്കുന്നില്ല. കാരണം Natural selection is  untestable എന്ന് വളരെക്കാലം പറഞ്ഞു നടന്ന കാള്‍ പോപ്പര്‍ ആ നിലപാടില്‍ നിന്നും മാറി എന്ന സത്യം എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണത്. ആ Natural selection നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്, പരിണാമ സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെടുത്തിയതും. ഇന്ന് ശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന പരിണാമ സിദ്ധാന്തം Natural selection നോടൊപ്പം, mutation, migration, genetic drift എന്നിവ കൂടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിലെ പുതിയ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകള്‍ താങ്കള്‍ക്കറിയില്ല. താങ്കളുടെ ചിന്തകള്‍ 35 വര്‍ഷം പിറകിലായതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണിത്.


 Very far from being established  എന്നു പറഞ്ഞതിന്‌, can never be established എന്ന അര്‍ത്ഥമില്ല. .


Darwinism എന്നത്  Darwin ന്റെ  ശേഷം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു പ്രയോഗമാണ്. അത് ചില നിലപാടുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന വളരെ loose  ആയ ഒരു term ആണ്. ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോലെ. ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിയില്‍  communism ഉണ്ട് socialism ഉണ്ട്, capitalism വരെയുണ്ട്.പടിഞ്ഞാറന്‍ നാടുകളില്‍ left of centre എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ജനപക്ഷത്തു നില്‍ക്കുന്ന  ചിന്താഗതി എന്നാണ്.


ഇതാണു Darwinism.

Darwinism is a set of movements and concepts related to ideas of transmutation of species or evolution, including ideas with no connection to the work of Charles Darwin.

While the term Darwinism had been used previously to refer to the work of Erasmus Darwin in the late 18th century, the term as understood today was introduced when Charles Darwin's 1859 book On the Origin of Species was reviewed by Thomas Henry Huxley in the April 1860 issue of the Westminster Review. The term Darwinism is often used in the United States by promoters of creationism, notably by leading members of the intelligent design movement, as an epithet to attack evolution as though it were an ideology (an "ism") of philosophical naturalism, or atheism. For example, Phillip E. Johnson makes this accusation of atheism with reference to Charles Hodge's book What Is Darwinism?. However, unlike Johnson, Hodge confined the term to exclude those like Asa Gray who combined Christian faith with support for Darwin's natural selection theory, before answering the question posed in the book's title by concluding: "It is Atheism." Creationists use the termDarwinism, often pejoratively, to imply that the theory has been held as true only by Darwin and a core group of his followers, whom they cast as dogmatic and inflexible in their belief. Casting evolution as a doctrine or belief, as well as a pseudo-religious ideology like Marxism, bolsters religiously motivated political arguments to mandate equal time for the teaching of creationism in public schools.
However, Darwinism is also used neutrally within the scientific community to distinguish modern evolutionary theories from those first proposed by Darwin, as well as by historians to differentiate it from other evolutionary theories from around the same period. For example,Darwinism may be used to refer to Darwin's proposed mechanism of natural selection, in comparison to more recent mechanisms such as genetic drift and gene flow. It may also refer specifically to the role of Charles Darwin as opposed to others in the history of evolutionary thought — particularly contrasting Darwin's results with those of earlier theories such as Lamarckism or later ones such as the modern synthesis.
In the United Kingdom the term retains its positive sense as a reference to natural selection, and for example Richard Dawkins wrote in his collection of essays A Devil's Chaplain, published in 2003, that as a scientist he is a Darwinist.

>>>>>>>>അതിനാല്‍ പോപ്പര്‍ യുക്തിപരമായി സമര്‍ത്ഥിച്ചത് ഞാന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു. സമര്‍ത്ഥിക്കാത്തത് തള്ളിക്കളയുന്നു.<<<<<


ഹുസൈന്‍,


ഇതിനെ cherry picking എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാം.


പോപ്പര്‍ വളരെയധികം വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞത്  theory of evolution നേപ്പറ്റിയാണ്. അത് well tested എന്നദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. Darwinism is far from being established എന്നത് ഒറ്റ വചകത്തില്‍ പറഞ്ഞ ഒരു പരാമര്‍ശം മാത്രമാണ്. ?"പരിണാമം ഖണ്ഡിക്കുക"(or ?Darwinism) എന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശ്യം മാത്രമുള്ള താങ്കള്‍ അത് മാത്രം ചെറി പിക്കിയിട്ട്, മേനി നടിക്കുന്നു. ഇതാണു താങ്കള്‍ എവിടെയും നടത്തിയിട്ടുള്ള അഭ്യാസം.


Far from being established എന്നതിന്റെ അര്‍ത്ഥം പോലും മനസിലാക്കാനുള്ള cognitive capacity താങ്കള്‍ക്കില്ലാതെ പോയി. Eradication of poverty is far   from achieved  എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ താങ്കള്‍ അതിനെയും ഒരു കാലത്തും നേടാനാവാത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന അര്‍ത്ഥം കല്‍പ്പിക്കും. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവര്‍ അത് ചെയ്യില്ല.


>>>>>> ഡാര്‍വിന്റേതല്ലാത്ത പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തില്‍ താങ്കള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡാര്‍വിനിസത്തെ ഇനി എന്തുചെയ്യും?<<<<


ഡാര്‍വിനിസത്തെ എന്തു ചെയ്താലും പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതേക്കുറിച്ച് ഇനിയും പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തപ്പെടും. പുതിയ പല കണ്ടെത്തലുകളും ഉണ്ടാകും.


>>>>>>>>ഗ്രഹണശേഷി സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍ പാഴൂര്‍പ്പടിവരെ പോകേണ്ടിവരുമായിരുന്നോ<<<<<<


ഹുസൈന്‍,


 ഗഹണശേഷി കൂടിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ താങ്കള്‍ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ ഖണ്ഡിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കാന്‍, Theory of Evolution is well tested എന്ന കാള്‍ പോപ്പറുടെ വാചകമെടുത്ത് ഉറഞ്ഞുതുള്ളിയത്. അത് താങ്കളുടെ ഗ്രഹണശേഷിയുടെ പരകോടിയായി ഞാന്‍ കരുതിക്കോളാം.
>>>>>>>>>>ഇവിടെ കാളിദാസനാണു തെറ്റിയത്. പോപ്പര്‍ ഇതു ("very far from being established " )പറഞ്ഞത് മനസ്സുമാറിയശേഷം 1977 നവംബര്‍ 8നാണ്. അതിനാല്‍ തീരുമാനമായി. ഡാര്‍വിനിസം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുതന്നെയാണ് പോപ്പര്‍ മരിക്കും വരെ എടുത്ത നിലപാട്.<<<<<


ഹുസൈന്‍,


ഡാര്‍വിനിസം എന്നു താങ്കളുദ്ദേശിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത്, കാളിദാസന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല. കാളിദാസന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം  Theory of Evolution എന്നതാണ്. അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് കാള്‍ പോപ്പര്‍ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മരിക്കുന്നതു വരെ അദ്ദേഹം അത് മാറ്റിപ്പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല.


കാളിദാസനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം  പരിണാമമാണ്. പല പ്രാവശ്യം അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞ വാക്കാണു പരിണാമം. ആ സിദ്ധാന്തത്തെ താങ്കള്‍ക്ക് ഖണ്ഡിക്കാനായിട്ടില്ല. ആകുകയുമില്ല. അത് ഖണ്ഡിച്ചു എന്ന അവകാശവാദം വെറും പൊള്ളയാണ്.
>>>>>>കാള്‍ പോപ്പറുടെ കൃതികള്‍ വായിച്ച എനിക്കാണോ അവ വായിക്കാതെ അബദ്ധങ്ങള്‍ മാത്രം എഴുതി നിറക്കുന്ന താങ്കള്‍ക്കാണോ cognitive capacityയെന്ന് വായനക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടെ.<<<<<


ഹുസൈന്‍,


വായാനക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടേ.


1972ല്‍ എഴുതിയത് മാത്രം കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന താങ്കള്‍ക്കാണോ,  അതോ 1977 ല്‍ തിരുത്തിയതും കൂടി അറിയുന്ന എനിക്കാണോ  cognition capacity എന്ന് അവര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടേ.


കാള്‍ പോപ്പര്‍ എന്ന ദാര്‍ശനികനേപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിയും ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത സംഭവമാണ്, പരിണാമത്തേക്കുറിച്ചുള്ള  അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനം മാറ്റം. അത് മനസിലാക്കാനുള്ള ഗ്രഹണശേഷിയില്ലാത്ത താങ്കളാണു മറ്റുള്ളവരുടെ ഗ്രഹണശേഷി അളക്കാനുള്ള കോലുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പോപ്പറുടെ കൃതികള്‍ വായിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടു മാറ്റം അറിഞ്ഞിട്ടും, അതിന്റെ ഗൌരവം  എന്താണെന്നറിയാത്ത താങ്കള്‍ക്ക് cognition capacity ഉണ്ടെന്നു പറയന്നവര്‍ക്കൊക്കെ അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.  എനിക്കു യതൊരു എതിര്‍പ്പുമില്ല.പക്ഷെ താങ്കളുടെ ചവേറുകളിലൊരാള്‍ പോലും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ  വിചിത്ര നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് ഒരഭിപ്രയവും  എഴുതി കാണുന്നില്ല. എന്തേ അവര്‍ക്കാര്‍ക്കും  cognition capacity എന്ന ഒന്നില്ലേ?
>>>>>>>>>>കാള്‍ പോപ്പര്‍ “പൊതുവേദികളില്‍ recantation നടത്തിയത് 1977ലും” എന്ന് താങ്കള്‍ സമ്മതിച്ചല്ലോ. ഈ 1977 ലെ പൊതുവേദി (ഡിര്‍വിന്‍ കോളേജ്, കേംബ്രിഡ്) യിലെ പ്രസംഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള വാചകങ്ങളാണ് ഞാനുദ്ധരിച്ചത് എന്ന കാര്യം താങ്കള്‍ക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സുമാറിയശേഷമുള്ള 1977 ലെ പ്രസംഗത്തിലാണ് ഡാര്‍വിനിസം very far from being established എന്ന് കാള്‍ പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞത്.<<<<<


ഹുസൈന്‍,


ഡാര്‍വിനിസം, very far from being established ആണോ എന്നത്, പരിണാമം എന്ന വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് കടന്നു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല.


Natural selection എന്ന വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയ Theory of evolution ആണിവിടെ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പരിണാമത്തേക്കുറിച്ചാണു താങ്കള്‍ 25 വര്‍ഷം പഠിച്ചു എന്നും മൂന്നു പുസ്തകങ്ങള്‍ എഴുതി എന്നും അവകാശപ്പെട്ടതും.താങ്കളുടെ വാക്കുകള്‍  I had written three books on Evolution theory in Malayalam" എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണതേക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയെ താങ്കള്‍ പേടിക്കുന്നത്? താങ്കള്‍ എഴുതിയ Evolution theory എന്താണെന്നറിയില്ലെങ്കില്‍ അതേക്കുറിച്ച് ആദ്യം പഠിക്കുക. 


1977ല്‍ recantation നടത്തിയപ്പോള്‍ കാള്‍ പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ ഇവയാണ്.


I still believe that natural selection works in this way as a research program. Nevertheless, I have changed my mind about the testability and the logical status of the theory of natural selection; and I am glad to have an opportunity to make a recantation. My recantation may, I hope, contribute a little to the understanding of the status of natural selection.


എന്നു വച്ചാല്‍ Natural selection, testable അല്ല എന്നദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതില്‍ നിന്നും മാറി testable ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഇത് ഒരു പൊതു വേദിയില്‍ പറഞ്ഞത് 1977 ല്‍ ആണെന്നു മാത്രം. ആ പ്രസംഗത്തില്‍ അദ്ദേഹം മറ്റ് പലതും പറഞ്ഞു.


Natural selection നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡാര്‍വിന്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയ Theory of evolution നേക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇതും.


The Mendelian underpinning of modern Darwinism has been well tested, and so has the theory of evolution which says that all terrestrial life has evolved from a few primitive unicellular organisms, possibly even from one single organism.


കാള്‍ പോപ്പര്‍  ഉദ്ദേശിച്ച Natural selection എന്താണെന്നും Theory of evolution എന്താണെന്നും മനസിലാക്കാനുള്ള cognition capacity ഉള്ളവര്‍ക്കൊക്കെ കാര്യം പിടികിട്ടും. അതിന്റെ ആധിക്യം കാരണം താങ്കള്‍ പിടികിട്ടിയിട്ടും ഒരു പൊട്ടന്‍ കളി കളി കളിക്കുന്നു. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ വിഴുങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലുമായി.
>>>>>>>>പാല്‍പ്പായസം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നറിയാന്‍ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണ്‍ പാല്‍പ്പായസം അല്ലെന്നും നല്ലൊരു നാക്കാണെന്നും കാളിദാസന്‍ മനസ്സിലാക്കുക.<<<<<


ഹുസൈന്‍,


അത് താങ്കളുടെ കാര്യത്തില്‍ വളരെ ശരിയാണ്.പാല്‍പ്പായസമാണോ എന്നറിയാതെ പാല്‍പ്പായസം രുചിക്കുന്ന വിദ്യ താങ്കള്‍ക്കെ അറിയു.താങ്കള്‍ക്ക് നല്ലൊരു നാക്കേ ഉള്ളു. അതിനും മുകളിലുള്ള space ല്‍ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല.


പരിണാമം കണ്ടിച്ചു പരിണാമം കണ്ടിച്ചു, എന്നു വിളിച്ചുകൂവിയിട്ട് ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നു കണ്ടിച്ചത് പരിണാമല്ല, മറ്റെന്തോ ആണെന്ന്.


ഇനിയെങ്കിലും തെളിച്ചു പറയൂ ഹുസൈന്‍,  The Mendelian underpinning of modern Darwinism has been well tested, and so has the theory of evolution which says that all terrestrial life has evolved from a few primitive unicellular organisms, possibly even from one single organismഎന്ന പ്രസ്താവനയില്‍ കാള്‍ പോപ്പര്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന പരിണാമമാണോ (theory of evolution),താങ്കള്‍ ഖണ്ഡിച്ചു എന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് തോന്നിയത്?
തോന്നലുകള്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളല്ല ഹുസൈന്‍.


&gt;>>>>>>>>>>>”Evolution theory well tested ആണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ Darwinism well tested ആണെന്നല്ല അര്‍ത്ഥം .അനേകം Evolution theory കളില്‍ ഒന്നു മാത്രമാണ് ഡാര്‍വിനിസം” എന്ന എന്റെ വിശദീകരണത്തിന് “ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞോ”? എന്നാണ് താങ്കളുടെ മറുപടി. അല്ലെന്നു പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു അനേകം കമന്റുകളിലൂടെ താങ്കള്‍ വാദിച്ചത്.<<<<<<<


ഹുസൈന്‍,


താങ്കളുടെ തോന്നല്‍ രോഗം എനിക്കില്ല. ഡാര്‍വിനിസത്തേക്കുറിച്ച് പോപ്പര്‍ എന്തു പറഞ്ഞു എന്നത് ഞാന്‍ ഒരിടത്തും എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്റെ വിഷയം പരിണാമമാണ്.


”Evolution theory well tested ആണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ Darwinism well tested ആണെന്ന അര്‍ത്ഥമുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ വാദിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്, ആയിക്കോട്ടേ എന്ന മറുപടി പറഞ്ഞത്.


ഞാന്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം Evolution ആണ്. അത്  well tested ആണെന്ന് കാള്‍ പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞു. അത് പരീക്ഷണ ശാലകളില്‍ തെളിയിക്കാമെന്നു തന്നെ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.  അത് പരീക്ഷണ ശാലകളില്‍ പലരും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെന്‍സ്കിയുടെ പരീക്ഷണം അതിലൊന്നാണ്. E. Coli ബാക്റ്റേരിയക്ക് വ്യക്തമായ സ്പീഷീസ് മാറ്റം സംഭവിച്ചത് പരീക്ഷണ ശാലയില്‍ തെളിയിച്ചു. അത് താങ്കളെ മനസിലാക്കിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ്, ബാക്റ്റേരിയകളിലെ സ്പീഷീസ് നിര്‍വചനം ഞാന്‍ താങ്കളോട് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ അതിനു താങ്കള്‍ക്കുത്തരമില്ല. അവിടെ താങ്കള്‍ ഏക വചന ബഹുവചന പൊട്ടന്‍കളി നടത്തുന്നു.
>>>>>>>>>>>> ”ഡാര്‍വിനിസം well tested ആണെന്ന് പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് താങ്കള്‍ സമ്മതിച്ചോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ കാരണം വ്യക്തമാക്കുക<<<<<<<


ഹുസൈന്‍,


”ഡാര്‍വിനിസം well tested ആണോ അല്ലയോ എന്നത് എന്റെ വിഷയമല്ല. എന്റെ വിഷയം cognition capacity യുള്ള ആര്‍ക്കും വ്യക്തമാകുന്ന വിധം ഞാന്‍ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പരിണാമമാണ്. Evolution. അത് well tested ആണെന്ന് പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.


മറ്റ് കാര്യങ്ങളേക്കുറിച്ച് പോപ്പര്‍ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല.
&gt;>>>>>>>>>>> Natural selectionലൂടെ evolution ഉണ്ടാകില്ല .ഇക്കാര്യം ഞാന്‍ എഴുതിയ ‘പരിണാമസിദ്ധാന്തം: പുതിയ പ്രതിസന്ധികള്‍’ എന്ന കൃതിയുടെ ഒന്നാം അധ്യായത്തില്‍ ഡാര്‍വിന്റെ തന്ന ഉദാഹരണങ്ങള്‍ വഴി സമര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടിവാദം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ Natural selection ന്റെ ശക്തി പെരുപ്പിച്ച് കാട്ടിയെന്ന ഡാര്‍വിന്റെ കുമ്പസാരശൈലിയിലുള്ള സമ്മതവും അതില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ പഠിച്ചശേഷം വല്ല സംശയവുമുണ്ടെങ്കില്‍ ചോദിക്കാം. <<<<<<<


ഹുസൈന്‍,


ജീവ ജാതികള്‍ പരിണാമത്തിലൂടെയാണുണ്ടായത് എന്നു മാത്രമാണ്‌ പരിണാമ വാദികളുടെ പക്ഷം. അത് Natural Selection ലൂടെ തന്നെ വേണമെന്ന വാശി അവര്‍ക്കില്ല.


അതുകൊണ്ടാണ്, Natural selection നോടൊപ്പം, mutation, migration, genetic drift എന്നിവ കൂടി, Evolution  വിശദീകരിക്കാന്‍ അവര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Evolution വിശദീകരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഉപാധികളില്‍ ഒന്നു  മാത്രമാണ് Natural Selection. താങ്കള്‍ അതേക്കുറിച്ചൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. പരിണാമ വിഷയത്തില്‍ താങ്കള്‍ ഇപ്പോഴും രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടു പിറകിലാണ്. അതു കൊണ്ട് പരിണാമവിഷയത്തില്‍ ആധുനിക ശാസ്ത്രം നേടിയ പുതിയ അറിവുകളും തെളിവുകളും പഠിക്കാന്‍ ഇന്നു മുതല്‍ തുടങ്ങുക. ആധുനിക ശാസ്ത്രം മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട എന്ന കപട നാട്യം ഒക്കെ മാറ്റി വച്ചാല്‍ പലതും പഠിക്കാന്‍ ആകും.


പരിണാമത്തിനു വിശ്വസനീയമായ ഒരു വിശദീകരണമാണ്, Natural Selection.  ഏതളവു കോലു വച്ചളന്നാലും താങ്കളേക്കാള്‍ വലിയ ദാര്‍ശനികനായിരുന്ന കാള്‍ പോപ്പര്‍ Natural selection, untestable ആണെന്ന് ആദ്യം വിശ്വസിക്കുകയും പിന്നീട് testable ആണെന്ന് തിരുത്തുകയും ഉണ്ടായി. ഭൂമിയിലെ ജീവ ജാതികള്‍ പരിണാമത്തിലൂടെ ഏക കോശ ജീവികളില്‍ നിന്നും ഉണ്ടായതാണെന്നും, ആ സിദ്ധാന്തം  well tested ആണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Well tested എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം, നന്നായി  പരീക്ഷക്കപ്പെട്ടത് എന്നു തന്നെയാണ്.


Natural selection നിലൂടെ ആണ് Evolution  ഉണ്ടാകുന്നതെന്നതാണ്‌, Darwin ന്റെ സിദ്ധാന്തം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകളെ ചുരണ്ടിയെടുത്ത് അദ്ദേഹം കല്‍പ്പിക്കാത്ത അര്‍ത്ഥം നല്‍കിയാല്‍ അത് Natural selection വഴി evolution എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്‌ എതിരാകില്ല.


സൃഷ്ടിവാദം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ Natural selection ന്റെ ശക്തി പെരുപ്പിച്ച് കാട്ടിഎന്ന കുമ്പസാരം ഡാര്‍വിന്‍ നടത്തിയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ താങ്കളുടെ തോന്നലുകളാണ്.
>>>>>>>>>>>> രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ഡികയില്‍നിന്ന് കാള്‍ പോപ്പറെപ്പറ്റി താങ്കള്‍ ഈ ബ്ളോഗിലും മറ്റു ബ്ളോഗുകളിലും എഴുതിയതെല്ലാം അസംബന്ധങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് തെളിഞ്ഞില്ലേ? Darwinismവും Evolution theory യും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതുവരെയും താങ്കള്‍ക്ക് ഗ്രാഹ്യമായിരുന്നില്ലെന്നും തെളിഞ്ഞില്ലേ? <<<<<<<


ഹുസൈന്‍,


എന്റെ ഗ്രാഹ്യതയൊക്കെ അവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ. എന്താണ്,Darwinism  ഉം Evolution യും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഇത് പല വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടും താങ്കള്‍ മറുപടി പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല. 


Darwinism ഉം Evolution theory  യും Natural selection ഉം തമ്മില്‍ താങ്കള്‍ ആകെ confused  ആണെന്ന് ഞാന്‍ മുകളിലുദ്ധരിച്ച താങ്കളുടെ വചകങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. വായിക്കുന്നവര്‍ക്കും  അതൊക്കെ മനസിലാകും. താങ്കള്‍ക്കും എഴുതിയ മണ്ടത്തരങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍   മനസിലാകുന്നുണ്ട്. അതേതായലും എന്റെ പിടലിക്കു വയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കില്ല.


കാള്‍ പോപ്പറേക്കുറിച്ച് ഒരസംബന്ധവും ഞാന്‍ എഴുതിയില്ല. എന്റെ വിഷയം Evolution ആണ്. അതേക്കുറിച്ച്  അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ ഇവയാണ്. The Mendelian underpinning of modern Darwinism has been well tested, and so has the theory of evolution which says that all terrestrial life has evolved from a few primitive unicellular organisms, possibly even from one single organismഅതിനെ പൂര്‍ണ്ണമായും ഞാന്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുനു. അംഗീകരിക്കുന്നു.


പരിണാമം ഖണ്ഡിച്ചു എന്നവകാശപ്പെട്ട താങ്കളാണ്, പോപ്പറുടെ ഈ വാക്കുകളെ അര്‍ത്ഥ ശൂന്യമെന്നും അടിസ്ഥനമില്ലാത്തതെന്നും  വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അത് താങ്കളുടെ cheer girls പോലും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.


Darwinismവും Evolution theory യും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒട്ടും പ്രസക്തമല്ല. ഇവിടെ ഞാന്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തത് Evolution theory എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ്. Well tested എന്ന് കാള്‍ പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞ Evolution theory.


>>>>>>>>>>>> Natural selection നെ പ്പറ്റിയാണ് I have changed my mind എന്ന് പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞത് . അതിനാല്‍ ഡാര്‍വിനിസത്തെപ്പറ്റിയാണെന്ന് സമര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കള്‍ ഇതുവരെയെഴുതിക്കൂട്ടിയതൊക്കെയും അര്‍ത്ഥശൂന്യമായ ധാരണകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു. <<<<<<<


ഹുസൈന്‍,


ഇതു വരെ കെട്ടിപ്പൊക്കി കൊണ്ടു വന്ന പൊട്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഒരു മറവിനു വേണ്ടി താങ്കള്‍ ഓടുന്നു. അതിനു ആസനത്തിലെ ആലിന്റെ തണലു പോലും മറയാക്കുന്നു. കഷ്ടം


Natural selection നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്പീഷീസുകളുടെ ഉത്ഭവം വിശദീകരിക്കാന്‍, ഡാര്‍വിന്‍  ആവിഷ്കരിച്ച  Evolution എന്ന സിദ്ധാന്തത്തേക്കുറിച്ചു മാത്രമേ ഞാന്‍ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളു. സമര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളു. അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് വരുതിത്തീര്‍ക്കാനുള്ള താങ്കളുടെ  അപഹസ്യമായ  ശ്രമം cheer girls പോലും തിരിച്ചറിയും ഹുസൈന്‍.


താങ്കള്‍ക്കോ വായിക്കുന്നവര്‍ക്കോ  എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കില്‍ ഞാന്‍  വീണ്ടുമെഴുതാം. Natural Selection  നെക്കൂടി  അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള Theory of Evolution നിലാണു ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ്‌ ഞാന്‍ ആദ്യമേ മുതല്‍ ഇപ്പോള്‍ വരെ സമര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ Natural selection നെപ്പറ്റിയാണ് I have changed my mind എന്ന് പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞത് . അതിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത The Mendelian underpinning of modern Darwinism has been well tested, and so has the theory of evolution which says that all terrestrial life has evolved from a few primitive unicellular organisms, possibly even from one single organism, എന്നതും ഈ Natural selection നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള, theory of evolution നേപ്പറ്റിയാണ്.


Natural selection നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള theory of evolution നെ ഖണ്ഡിക്കാന്‍ ഒരു ശ്രമം നടത്താന്‍ പോലും  താങ്കള്‍ക്കെപ്പോഴെങ്കിലും  ആകുമോ? സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അതിനു വേണ്ടത് താങ്കളുടെ വികലമായ അറിവുകളല്ല. അടിസ്ഥാന അറിവുകളാണു വേണ്ടത്.


&gt;>>>>>>>>>>> ഡാര്‍വിനിസത്തെപറ്റി പോപ്പര്‍ അഭിപ്രായം മാറ്റിയതിന് ഒരു വാചകം പോലും പോപ്പറുടേതായി താങ്കള്‍ ഇതുവരെയും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല (ഞാന്‍ വളരെ മുമ്പേ ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്.)....... <<<<<<<


ഹുസൈന്‍,


ഡാര്‍വിനിസത്തെപ്പറ്റി പോപ്പര്‍ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെന്നോ അത് മാറ്റിയെന്നോ ഞാന്‍ ഒരിടത്തും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നത് താങ്കളുടെ Delusion ആണ്. താങ്കളുടെ Delusion  തെളിയിക്കാന്‍ ഏതെങ്കിലും വാചകം ഹാജരാക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യതയുമെനിക്കില്ല


ഞാന്‍ ചര്‍ച്ച  ചെയ്ത  വിഷയം പരിണാമമാണ്. അതേപ്പറ്റി പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞതാണിവിടെ പ്രസക്തം. പരിണാമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളില്‍ ഒന്നായ Natural selection നേപ്പറ്റി പോപ്പര്‍ അഭിപ്രായം മാറ്റിയതിനാണു പ്രസക്തി. കൂടെ Theory of Evolution നേപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനും. അത് well tested ആണെന്നാണദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതു മാത്രമല്ല. ഏക കോശ ജീവികളില്‍ നിന്നും ബഹു കോശ ജീവികള്‍( മനുഷ്യനുള്‍പ്പടെയുള്ള ബഹുകോശ ജീവികള്‍) പരിണമിച്ചുണ്ടായി എന്നുമദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതാണു പരിണാമ സിദ്ധാന്തം.


സ്ഥലകാല ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതു കൊണ്ടാണ്‌ താങ്കള്‍ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ പലതും വിളിച്ചു പറയുന്നത്.


>>>>>>>>>>>>  evolution എന്നത് കഴിഞ്ഞ സംഭവമാണ്.ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം origin of species വിശദീകരിക്കുക എന്നതാണ്. അതിന് ഡാര്‍വിസമോ അതിന്റെ ആധാര മെക്കാനിസമായ natural selection ഓ മതിയാവില്ല എന്നതാണ് പോപ്പറുടെ വിശകലനത്തില്‍ നിന്ന് മനസ്സിലായത്.<<<<<<<


ഹുസൈന്‍,


താങ്കള്‍ കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ അപഹാസ്യനാകുന്നു.


മുകളില്‍ എഴുതിയത് താങ്കള്‍ക്ക് "തോന്നുന്ന"  കാര്യമല്ലേ. പക്ഷെ അതല്ല മറ്റുള്ളവര്‍ മനസിലാക്കുന്നത്. Evolution  കഴിഞ്ഞ സംഭവമല്ല. Dawkins എഴുതിയ  പുസ്തകത്തിന്റെ ഖണ്ഡനം എന്നാണ്‌  താങ്കളെഴുതുന്ന mega serial  ന്റെ വിഷയം. സൃഷ്ടി വാദത്തെ ഖണ്ഡിച്ച് പരിണാമമാണു ശരി എന്നാണ്‌ Dawkins ന്റെ പുസ്ത്കത്തിലെ പ്രമേയം. അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍, പരിണാമ സിദ്ധാന്തം  തെറ്റാണെന്നും സൃഷ്ടിവാദമാണു ശരി എന്നും തെളിയിക്കണം. ഇതില്‍ രണ്ടിലും താങ്കള്‍ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ പാതി വഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോള്‍ Origin of species എന്ന തട്ടമിട്ട് ഒളിക്കാന്‍ നോക്കുന്നു. 


 Evolution നില്‍ പിടിച്ച് നില്‍ക്കാനാകാതെ വന്നപ്പോള്‍ അത് താങ്കള്‍ വിട്ടു കളഞ്ഞു.


Natural Selection നേക്കുറിച്ചും അതിനെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രൂപം കൊണ്ട Theory of Evolution നേക്കുറിച്ചും, പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്.


I still believe that natural selection works in this way as a research program. Nevertheless, I have changed my mind about the testability and the logical status of the theory of natural selection; and I am glad to have an opportunity to make a recantation. My recantation may, I hope, contribute a little to the understanding of the status of natural selection.


The Mendelian underpinning of modern Darwinism has been well tested, and so has the theory of evolution which says that all terrestrial life has evolved from a few primitive unicellular organisms, possibly even from one single organism.
ഇതേക്കുറിച്ച് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം പരമ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളാണെന്നു തെളിഞ്ഞപ്പോള്‍ Origin of Species ലെക്ക് ഒറ്റച്ചാട്ടം. ആശ്ചര്യകരമാണല്ലോ ഹുസൈന്‍ താങ്കളുടെ തവളച്ചാട്ടം.


Origin of Species  വിശദീകരിക്കാന്‍ Natural selection മതിയാവില്ല എന്ന് 1977 നു ശേഷമുള്ള ഏത് പുസ്തകത്തില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പ്രബന്ധത്തിലാണ്‌ കാള്‍ പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞത്?


താങ്കളുടെ Delusion അതൊക്കെ താങ്കളെ തോന്നിപ്പിക്കും. പക്ഷെ Delusion ഇല്ലാത്തവര്‍ പോപ്പറുടെ വാക്കുകള്‍ വായിച്ചാല്‍ ഇങ്ങനെയിരിക്കും. As per the theory of evolution,  all terrestrial life has evolved from a few primitive unicellular organisms, possibly even from one single organism. ഇത് മലയാളത്തിലേക്ക് തര്‍ജ്ജമ ചെയ്താല്‍ ഇതുപോലെ വായിക്കും. മനുഷ്യനുള്‍പ്പടെയുള്ള ബഹുകോശ ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍(species) ഉത്ഭവിച്ചത്(origin)  പരിണാമം(evolution) എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ്.


 സംവേദന ക്ഷമതക്ക് സുനാമി ബധിക്കാത്തവര്‍, കാള്‍ പോപ്പറുടെ വാക്കുകളില്‍ നിന്നും   മാനസിലാക്കുക, Natural selection നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള Evolution ആണ്‌ species കളുടെ origin ന്റെ കാരണം, എന്നാണ്. 


>>>>>>>>>>>>   പോപ്പര്‍ പരിണാമം തെറ്റാണെന്നു പറഞ്ഞോ ഇല്ലേ എന്ന പ്രശ്നത്തിലല്ലല്ലോ നാം തമ്മില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായത്. ഡാര്‍വിനിസം ടെസ്റ്റബിള്‍ ആണെന്ന് പില്‍ക്കാലത്ത് പറഞ്ഞോ എന്നതായിരുന്നു തര്‍ക്കവിഷയം. പില്‍ക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു . .<<<<<<<


ഹുസൈന്‍,


പരിണാമത്തെ ഖണ്ഡിച്ചു കൊണ്ട് താങ്കള്‍ മുന്നു പുസ്തകങ്ങള്‍  എഴുതി എന്നാണെല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതും.


I had written three books on Evolution theory in Malayalam. If you are able to point out a single logical or scientific error from these many pages( around 350 pp), I am very happy to provide an explanation.


പരിണാമം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നതിനേക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചപ്പോള്‍ താങ്കള്‍ നല്‍കിയ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു.


Your Question: "I asked you a very simple question. Is evolution right or wrong?"


My answer : wrong.


I hereby declare that evolution theory is not a scientific theory. It is only a speculation of Darwin. And I hereby also declare that this is my personal conclusion.


ഈ പുസ്തകങ്ങളില്‍ താങ്കള്‍ തെളിയിച്ചത് പരിണാമം തെറ്റാണെന്നു തന്നെയല്ലേ? അതോ പരിണാമം ശരിയാണെന്നാണോ? ശരിയാണെന്നാണെങ്കില്‍ ഞാന്‍ എന്റെ എല്ലാ പരാര്‍ശങ്ങളും പിന്‍വലിക്കാന്‍ തയ്യാറാണ്.


പരിണാമം  എന്ന വിഷയത്തേക്കുറിച്ചു മാത്രമേ ഞാന്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളു. Natural Selection നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡാര്‍വിന്‍ അവതരിപ്പിച്ച പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാണിവിടെ വിവഷിച്ചതും. അതേക്കുറിച്ചാണ്‌ കാള്‍ പോപ്പര്‍ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എഴുതിയതും മാറ്റിയെഴുതിയതും.


ഡാര്‍വിനിസം ടെസ്റ്റബിള്‍ ആണെന്ന് പില്‍ക്കാലത്ത് പറഞ്ഞോ എന്നതിനേ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഒരു തര്‍ക്കവുമില്ല. ഡാര്‍വിനിസം Untestable ആണെന്നു പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തത്ത പറയുമ്പോലെ ആവര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണു ഞാന്‍ ചോദിച്ചത് "Natural Selection നോ Evolution നോ Untestable ആണെന്ന് പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ", എന്ന്. കൂടെ ചോദിച്ചു ഡാര്‍വിനിസത്തിലെ ഏത് ഭാഗമാണ്‌ Testable അല്ല എന്ന് പോപ്പര്‍ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും. പക്ഷെ താങ്കള്‍ അതിനുത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പോപ്പര്‍ Recantation നടത്തി പറഞ്ഞത് ഇതാണ്.


I still believe that natural selection works in this way as a research program. Nevertheless, I have changed my mind about the testability and the logical status of the theory of natural selection; and I am glad to have an opportunity to make a recantation. My recantation may, I hope, contribute a little to the understanding of the status of natural selection.


The Mendelian underpinning of modern Darwinism has been well tested, and so has the theory of evolution which says that all terrestrial life has evolved from a few primitive unicellular organisms, possibly even from one single organism.


ഇതില്‍ നിന്നും സാമാന്യ ബോധമുള്ളവര്‍ മനസിലാക്കുക,  Darwinism എന്നുദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയത്തിലെ  Natural selection നും Theory of evolution നും Mendelian underpinning of modern Darwinism ഉം Testable ആണെന്നും Well tested  ആണെന്നുമാണ്.


 പല പ്രാവശ്യം ഞാന്‍ അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാന്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത് പരിണാമമാണ്. അതൊക്കെ അവഗണിച്ച് താങ്കള്‍ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ പലതും പുലമ്പുന്നു. പറഞ്ഞുവന്നതെല്ലാം പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ അസംബന്ധങ്ങളാണെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമായപ്പോള്‍ താങ്കള്‍ കളിക്കുന്ന ഈ പൊട്ടന്‍ കളിയുണ്ടല്ലൊ, അത് ഏതായാലും എല്ലാവരും ശരിക്കും ആസ്വദിക്കും.
>>>>>>>>>>>>   എന്റെ വീക്ഷണം ഇതാണ്:origin of species എന്ന ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ അദ്വിതീയപ്രശ്നം ഡാര്‍വിന്‍ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു സ്പീഷിസിന്റെ ഉത്ഭവം ഉദാഹരണമായിപ്പോലും ഡാര്‍വിന്‍ വിവരിച്ചിട്ടില്ല.. .<<<<<<<


ഹുസൈന്‍,


ജീവ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഈ  പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു എന്ന് ഡാര്‍വിന്‍ അകാശപ്പെടുകയോ ഡാര്‍വിനങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മറ്റാരെങ്കിലും അവകാശപ്പെടുകയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?


എന്റെ വീഷണം ഇതാണ്. ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ്. ഏക കോശ ജീവികളില്‍ നിന്നും മനുഷ്യന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ബഹുകോശ ജീവികളുണ്ടായി. അതിനു തക്ക തെളിവുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഫോസിലുകളുടെ കണ്ടെത്തലുകളും അതിനെ ശരി വയ്ക്കുന്നു. ലെന്സ്കി ബാക്റ്റേരിയകളില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണം പുതിയ തരം ബാക്റ്റീരിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് തെളിയിക്കുന്നു.


എന്റെ വീഷണം  ഇതായതുകൊണ്ട്, പരിണാമത്തേക്കുറിച്ചുമതിന്റെ  ആധാരശിലയായ Natural selection നേക്കുറിച്ചും കാള്‍ പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞതിനെ ഞാന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നു.

>>>>>>>>>>>>   താങ്കള്‍ വിവരിച്ച മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും നാം തമ്മില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായ വിഷയങ്ങളല്ല. ഡാര്‍വിനിസം testable ആണെന്ന് പിന്നീട് പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞോ എന്നതുമാത്രമായിരുന്നു തര്‍ക്കവിഷയം.<<<<<<<

ഹുസൈന്‍, 

താങ്കള്‍ പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് 25 വര്‍ഷം പഠിച്ചു എന്നും, അത് തെറ്റാണെന്നു മനസിലായി എന്നും, ആണെന്നോടു പറഞ്ഞത്. ഇത് സ്ഥാപിക്കാനായി മൂന്നു പുസ്തകങള്‍ എഴുതി എന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇത് എന്നോടു പറഞ്ഞതല്ലെന്നുണ്ടോ? അതോ ഞാന്‍ സ്വപ്നം കണ്ടതാണോ?

താങ്കളുടെ ഈ അവകാശവാദം തെറ്റാണെന്നും, പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്നും, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവി വര്‍ഗ്ഗങ്ങളും ഏക കോശ ജീവികളില്‍ നിന്നും പരിണമിച്ചുണ്ടയതാണെന്നും, ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. ഈ പരിണാമം നടന്നത് ഡാര്‍വിന്‍ ആവിഷ്കരിച്ച Natural selection  എന്ന തത്വം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ചില ഉപാധികള്‍ വഴിയാണെന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. എന്റെ വാദം തെളിയിക്കാനായി  ഇത് രണ്ടും  ( Natural selection ഉം Theory of Evolution ഉം)  well tested ആണെന്ന കാള്‍ പോപ്പറുടെ വാദഗതികളെയും ഞാന്‍ ആശ്രയിച്ചു. 

ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും താങ്കള്‍ക്ക് എതിരഭിപ്രായമില്ലെങ്കില്‍ നമ്മള്‍ തമ്മില്‍ യാതൊരു തര്‍ക്കത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഇതു തന്നെയാണ്, പരിണാമത്തേക്കുറിച്ചും Natural selection നേക്കുറിച്ചും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമെങ്കില്‍ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞു കൂടെ? എന്തിനാണു ഡാര്‍വിനിസം പോലെ ഒരു മറ?

ഓര്‍ക്കുക Theory of Evolution ആണ്‌ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം.

ഡാര്‍വിനിസം testable ആണെന്ന് പിന്നീട് പോപ്പര്‍ പറഞ്ഞോ 
എന്നത് ഞാന്‍ തര്‍ക്കിച്ച വിഷയമേ അല്ല. അത് താങ്കളുടെ വെറും തോന്നലാണ്. താങ്കള്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയ മറ്റൊരു പോസ്റ്റില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണ്. താങ്കള്‍ക്കുത്തരമില്ല എന്നു മനസിലായപ്പോള്‍ ഞാന്‍ തന്നെ ആ ചോദ്യങ്ങള്‍ മറന്നതാണ്. താങ്കള്‍ ഇവിടെ എഴുതിയ മണ്ടത്തരങ്ങളില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി ഒരു പിടി വള്ളിയായി താങ്കള്‍ ഇപ്പോള്‍ അതുയര്‍ത്തികൊണ്ടു വരുന്നു.വളച്ചൊടിക്കുന്നു.  

&gt;>>>>>>>>>>>   “Evolution(പരിണാമം) തെളിയിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണെന്നേ ഞാന്‍ പറഞ്ഞുള്ളു” (14-ാം പോയിന്റ് നോക്കുക.) എന്റെ കൃതികളില്‍ നിന്നും ഒന്നുപോലും വായിക്കാത്ത താങ്കള്‍ക്ക് ഇതെങ്ങനെ പറയാനാവും? അതാണ് താങ്കള്‍ paranormal congnitionല്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാന്‍ മുമ്പ് ചോദിച്ചത്... <<<<<<<

ഹുസൈന്‍, 

സുബോധമുള്ള ആരെയും ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണല്ലോ ഇത്.
 Evolution തെളിയിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാന്‍ ഞാനെന്തിനാണ്‌ താങ്കളുടെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത്? ഈ രംഗത്ത് ഗവേഷണം നടത്തുകയും, അനേകം പ്രബന്ധങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയും, പുസ്തകങ്ങളെഴുതുകയും, സംവാദങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന എത്രയോ വിദഗ്ദ്ധരുണ്ട്. അവരെയല്ലേ ഞാന്‍ വായിക്കേണ്ടത്?.
പരിണാമം ശരി എന്നു സ്ഥാപിക്കുന്ന അനേകം ലേഖനങ്ങളിലെ ചില അപ്രധാന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ചുരണ്ടിയെടുത്ത് വളച്ചൊടിച്ച്, തെറ്റാണെന്നു പറയുന്ന ഒരു മുറിവിദഗ്ദ്ധന്റെ ഒരു കൃതിയും വായിക്കണമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. വായിക്കേണ്ടവര്‍ വായിച്ചോട്ടെ. 

പാല്‍പ്പായസം നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നറിയാന്‍ അത്  മുഴുവന്‍ കുടിക്കേണ്ട. താങ്കള്‍ ഇവിടെ എഴുതിയത് താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയമാണെങ്കില്‍, ഇതില്‍ നിന്നും മനസിലാക്കാം അതില്‍ എന്തുണ്ട് എന്ന്. 

പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ളവര്‍ എഴുതിയത് വായിക്കാന്‍ തന്നെ സമയമില്ല. ബാക്റ്റീരിയയുടെ സ്പീഷീസ് നിര്‍വചിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നറിയാത്ത ഒരു വ്യാജന്റെ  പുസ്തകം വായിച്ച് ഉള്ള വിവരം ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് എനിക്കൊട്ടും ആഗ്രഹമില്ല.

താങ്കള്‍ക്ക്  normal cognition capacity ഉണ്ടെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ പറയൂ, എന്താണ്‌ ബാക്റ്റീരിയയുടെ സ്പീഷീസ് നിര്‍വ്വചനം?48 comments:

kaalidaasan said...

പരിണാമം ശരി എന്നു സ്ഥാപിക്കുന്ന അനേകം ലേഖനങ്ങളിലെ ചില അപ്രധാന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ചുരണ്ടിയെടുത്ത് വളച്ചൊടിച്ച്, തെറ്റാണെന്നു പറയുന്ന ഒരു മുറിവിദഗ്ദ്ധന്റെ ഒരു കൃതിയും വായിക്കണമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. വായിക്കേണ്ടവര്‍ വായിച്ചോട്ടെ.

പാല്‍പ്പായസം നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നറിയാന്‍ അത് മുഴുവന്‍ കുടിക്കേണ്ട. താങ്കള്‍ ഇവിടെ എഴുതിയത് താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയമാണെങ്കില്‍, ഇതില്‍ നിന്നും മനസിലാക്കാം അതില്‍ എന്തുണ്ട് എന്ന്.

പരിണാമത്തേക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ളവര്‍ എഴുതിയത് വായിക്കാന്‍ തന്നെ സമയമില്ല. ബാക്റ്റീരിയയുടെ സ്പീഷീസ് നിര്‍വചിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നറിയാത്ത ഒരു വ്യാജന്റെ പുസ്തകം വായിച്ച് ഉള്ള വിവരം ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് എനിക്കൊട്ടും ആഗ്രഹമില്ല.

താങ്കള്‍ക്ക് normal cognition capacity ഉണ്ടെങ്കില്‍ താങ്കള്‍ പറയൂ, എന്താണ്‌ ബാക്റ്റീരിയയുടെ സ്പീഷീസ് നിര്‍വ്വചനം?

SMASH said...

മതം വളര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടി(അതിനു വേണ്ടി മാത്രം) ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വക്കും മൂലയും വളച്ചൊടിച്ച് ഒരു കുറെ മണ്ടന്മാരെ എന്നെന്നേക്കും അജ്ഞതയില്‍ തളച്ചിടാന്‍ വേണ്ടി മുറിവൈദ്യം കളിക്കുന്ന ഹുസൈനെപോലുള്ള ഇത്തിക്കണ്ണികളെ ഇതുപോലെ തൊലിയുരിച്ച് അവരുടെ നാവടപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം. കാളിദാസന് അഭിവാദ്യങ്ങള്‍!!!!!

kaalidaasan said...

Comment by

njamman said...

പ്രിയ കാളിദാസന്‍,
താങ്കളുടെ വാദഗതികള്‍ വളരെ സമര്‍ത്ഥമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങള്‍.

KP said...

The following is my opinion on Husain's oft repeated comments of being written 3 books:

One can write any unsubstantiated things in a book. Writing a book is no big deal, you only need a publisher to bear the expenses :)

However, getting one's views published in a science journal is a totally different ball game. One needs a coherent and consistent story for that.

Husain realizes that this is a challenge beyond his capability. So he is happy and content to publish his views through IPH; relishing on the ignorance of his foolish supporters.

KP said...

I have posted my replies to Husain's comments in Jack Rabbit's blog. You can find them here

SMASH said...

സ്വന്തം ചാവേറുകള്‍ വഴിതെറ്റാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഹുസൈന്‍ മുക്കിയ എന്റെ ഒരു ഓഫ് ഇവിടെ ഇടുന്നതില്‍ വിരോധം ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നു.

"താലൂക്ക്‌ സെന്‍സസ്" നടത്തിയത് വഴി മതശാസ്ത്രികള്‍ കണ്ടെത്തിയ അതിഭയങ്കരമായ കണ്ടുപിടുത്തത്തില്‍ ആഹ്ലാദിക്കുന്നവര്‍ താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ കളിക്കുക!! ജപ്പാനിലെയും ചൈനയിലെയും കാര്യമൊക്കെ വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാന്‍ മറക്കരുതേ!!

Atheist Demographics
Non Religious
Non Religious Population
Importance of religion
Indian Atheists
World Atheists

ഇതെല്ലാം വിവരമില്ലാത്തവര്‍ ആണെങ്കില്‍ അവരെ പോലെയാകുന്നതില്‍ അഭിമാനിക്കാം..

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

പലപല ഐ.ഡി കളില്‍ സ്വയം പുകഴ്ത്തി പുഴുവരിച്ച്‌ ഇവിടെതന്നെ കുത്തിയിരുന്നൊ .. ആ ബുദ്ധിയില്‍ ഈറന്‍ തോര്‍ത്തും വലിച്ച്‌ കെട്ടിക്കോ. മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ മൂക്കുപൊത്തി നടക്കണം..

Jack Rabbit said...

സ്വന്തം നിലനില്പ്പിനു വേണ്ടി ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബ് മൈക്കേല്‍ ബീഹീയെ വരെ തള്ളിപറഞ്ഞു

കലിപ്പ് said...

സ്കൂളില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ നാല്‌ വര്‍ഷമായി കണക്ക് പഠനം നടത്തിയ രാജപ്പനെ എനിക്കറിയാം . എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കണക്ക് . പിന്നീടയാള്‍ പടിത്തം നിര്‍ത്തി റബ്ബര്‍ വെട്ടാന്‍ പോകുന്നു എന്നറിയാന്‍ കഴിഞഞു. എന്നാല്‍ ഹുസ്സൈന്‍ 25 വര്‍ഷമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിര്‍ത്തീട്ട് വല്ല വാര്‍ക്കപണിക്കും പൊയ്ക്കൂടെ..

KP said...

Tracking..

kaalidaasan said...

അപ്പൊ,

താങ്കള്‍ക്കൊക്കെ മൂക്കു പൊത്താതെ നടക്കാവുന്ന ഇടമുണ്ടല്ലോ ഹുസൈന്റെ ബ്ളോഗ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഹുസൈനിപ്പോള്‍ വളച്ചു കെട്ടി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. സത്യാന്വേഷിയുടെ ബ്ളോഗിലൊക്കെ അഭിപ്രായമെഴുതാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ സ്വന്തം ബ്ളോഗില്‍ എഴുതാന്‍ സമയം കിട്ടുന്നില്ല.

മുക്കുവന്‍ said...

Darwinism is a unscientific speculation based on the fact of natural selection.

Darwinism and natural selection are entirely different concepts.

ഈ രണ്ടു വാചകങ്ങളും എഴുതിയവന്‍ കുറാന്‍ മാത്രം വായിക്കൂന്നവനായിരിക്കും... ഇവ വായിക്കേണ്ടതും കുറാന്‍ വായിക്കുന്നതുപോലെ വായിക്കണം...അപ്പോള്‍ അതില്‍ തെറ്റ് കാണില്ലാ... കാളീദാസാ‍ാ...

Jack Rabbit said...

New post - വലിയ ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ചെറിയ വൈജ്ഞാനിക ലോകം

Vanaran said...

@ജാക്ക്, @കാളിദാസന്‍,
മതത്തോടു കൂറുള്ള ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയില്‍, ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും തന്‍റെ വിദ്യാഭ്യാസവും, അറിവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു refute ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു കര്‍ത്തവ്യമായി ഹുസൈന്‍ കണക്കാക്കുന്നതില്‍ അദ്ഭുതമില്ല. ഇനി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ദൈവത്തെ വെല്ല് വിളിച്ചാലും, മത വിശ്വാസിക്ക് ദൈവതിന്ല്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന രക്ഷാ ബോധം നല്‍കാന്‍ ശാസ്ട്രതിനാകാത്തിടത്തോളം കാലം അതൊട്ട്‌ കുറയാനും പോകുന്നില്ല. ഞാന്‍ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാനിച്ചിട്ടുല്ലതുപോലെ, മതത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും, ഇത് രണ്ടിന്റെ പേരിലും ആവേശം കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെയും പരിമിതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ അനാവശ്യ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാം. നാമെല്ലാം മറ്റു വല്ലവരുടെയും, വാദ മുഖങ്ങളും അനുമാനങ്ങലുമാണ് അറിവിന്‌ ആധാരമാക്കുന്നത്. ഇനി ശാസ്ട്രയുക്തമായി തന്നെ ഈശ്വരന്‍ ഉണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞാലും, അത് ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്ന ദൈവ സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ക്ക് ചേരുന്നില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെയും പ്രശ്നം ബാക്കി. അതുപോലെ, "ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതമായ സത്ത" എന്ന് നിര്‍വചിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാനോ കണ്ടെത്താനോ ബുദ്ധി വ്യായാമം കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്നിരിക്കെ അത് യുക്തി മാത്രം കൈമുതലാക്കി മുന്നേറുന്ന വാദികള്‍ക്കുള്ള തട്ടകം അല്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ്. യുക്തിയിലോതുങ്ങാത്ത ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉണ്ടെന്നത് ഏതൊരു യുക്തി വാദിക്കും അറിയാവുന്ന ലളിത സത്യമാണ്. ശാസ്ത്രം ഒരു കാലത്ത് അതിനെല്ലാം തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നല്‍കും എന്ന 'അന്ധ വിശ്വാസ' ത്തോടെ അവര്‍ മത വിശ്വാസിയെ ആക്രമിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഒട്ടനവധി ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ തങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തത്വ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വഴിയിലെക്കാന് എന്ന് സമ്മതിക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.മനുഷ്യന് ശാന്തിയും നന്മയും നല്കുവോളം മതവും നല്ലത് ശാസ്ത്രവും നല്ലത് യുക്തി വാദവും നല്ലത്.

Jack Rabbit said...

Vanaran,
Please don't get me wrong. I have no problem in somebody believing on anything as long as "they live and let others live" and i am not hell bent on converting everyone into atheism. I was never very active in any of the blog discussions before. See what Hussain does. He claims

മതവിശ്വാസങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം വാസ്തവമാണ് എന്ന നിഗമനത്തിലെത്താനാണ് കൂടിയ ശാസ്ത്രം ആവശ്യമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്കിന്‍സിന്റെ ക്യതിയില്‍ കുറഞ്ഞ ശാസ്ത്രവും എന്റെ ഖണ്ഡനത്തില്‍ കൂടിയ ശാസ്ത്രവും കാണുന്നത്

and write books like "ബ്രഹ്മസൂത്രം ദ്വൈതമോ അദ്വൈതമോ ? and ഹോളോകോസ്റ്റ് വിവാദം" poaching others' territory and deny terrible facts to push his agenda.

/JR

kaalidaasan said...

vanaran,


മതത്തോടു കൂറുള്ള ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയില്‍ ഹുസൈന്‌ ഏതു മതത്തില്‍ വിശ്വസിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ദൈവാസ്തിത്വത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും തന്‍റെ വിദ്യാഭ്യാസവും, അറിവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു refute ചെയ്യുവാനുമുള്ള അവകാശവുമുണ്ട്.അതിനെയൊന്നും ഞാന്‍ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല.

മുസ്ലിങ്ങള്‍ എവിടെയും പറയുന്നത് അവരുടെ മതവും അവരുടെ ദൈവവും മാത്രമാണ്, സത്യമയിട്ടുള്ളതെന്നും മറ്റുള്ളതെല്ലാം വ്യാജമാണെന്നുമാണ്. ഇതില്‍ അത്രക്കുറപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനെ മുന്‍നിറുത്തിയല്ലേ ദൈവാസ്ഥിത്വം തെളിയിക്കേണ്ടത്?

ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമല്ല. ഭൌതിക തലത്തിലല്ല ആത്മീയ തലത്തിലാണ്‌ ആളുകള്‍ ദൈവത്തെ അറിയുന്നത്. അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാം എന്നൊരാള്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അദ്ദേഹത്തിനു സാമാന്യം നല്ല വിവരക്കേടുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടി വരും. ഹുസൈന്‍ പറയുന്നത് അതാണ്. എന്നിട്ട് അതിനെ യഥാര്‍ത്ഥ ശാസ്ത്രമെന്നും മറ്റുള്ളവരുടേത് സ്യൂഡോ സയന്‍സ് എന്നും അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നു.

kaalidaasan said...

Contd...

യുക്തി കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത പലതും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അതു പോലെ നമുക്കറിയുന്ന സംഗതികളില്‍ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളു. ഈ സത്യം മുതലെടുത്ത് അതുപയോഗിച്ച് ദൈവാസ്ഥിത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. ദൈവത്തിന്റെ അസ്ഥിത്വം ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യം പോലെ തെളിയിക്കാനാകില്ല. ആ സത്യം ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ദൈവ വിശ്വാസികളാണ്. ദൈവവിശ്വസികള്‍ ഇതുപോലെയുള്ള അവകാശവാദം നടത്തുമ്പോഴാണ്, യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും അതിനെ എതിര്‍ക്കുന്നത്. അവകാശവാദമില്ലെങ്കില്‍ എതിര്‍പ്പുമുണ്ടാകില്ല. ഹുസൈനിതുപോലെ ഒരവകാശവാദം നടത്തിയപ്പോഴാണ്, യുക്തിവാദികള്‍ ഹുസൈനെ എതിര്‍ത്തത്. ഹുസൈനിത് ബ്ളോഗില്‍ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ യുക്തിവാദികളാരുമിത് ചര്‍ച്ച ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്നാണെനിക്കു തോന്നുന്നത്.

kaalidaasan said...

Contd....

യുക്തി വാദികള്‍ ദൈവം ഇല്ല എന്നു തെളിയിക്കുന്നില്ല. തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുമവര്‍ക്കില്ല.യുക്തി ഭദ്രമല്ല എന്നു പറഞ്ഞ് ദൈവവിശ്വാസം അവര്‍ തള്ളിക്കളയുന്നു.

പക്ഷെ ദൈവവിശ്വാസത്തേക്കുറിച്ചുള്ള തര്‍ക്കം എങ്ങുമെത്തില്ല. ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ തെളിയിക്കാനാകാത്ത മനുഷ്യരുടെ മനസിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമായതുകൊണ്ടാണ്.

"യുക്തിയിലൊതുങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ശാസ്ത്രം ഒരു കാലത്ത് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നല്‍കും എന്ന 'അന്ധ വിശ്വാസ' ത്തോടെ യുക്തിവാദികള്‍ മത വിശ്വാസിയെ ആക്രമിക്കുന്നു", എന്നു പറഞ്ഞതിനോടും യോജിക്കാനാകില്ല. ദൈവവിശ്വാസികള്‍ പറയുന്ന പലതിനോടും യുക്തിവാദികള്‍ യോജിക്കാറില്ല. അവയെ എതിര്‍ക്കാറുമുണ്ട്. അതിലപ്പുറം അന്ധവിശ്വാസം യുക്തിവാദികള്‍ക്കുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല.

മനുഷ്യന് അശാന്തിയും തിന്മയും യുക്തി വാദമോ യുക്തി വാദികളോ നല്‍കുന്നില്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും മതവിശ്വാസം അത് നല്‍കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മത വിശ്വാസത്തെയാണ്‌ ഞാന്‍ എതിര്‍ക്കുന്നത്. ദൈവ വിശ്വാസത്തെയല്ല. ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യര്‍ക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് നല്ലതാണ്.

അറിയില്ല said...

കാളിദാസൻ,
ഞാൻ താങ്കളുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും കമന്റുകളും വായിക്കാറുണ്ട്.

താങ്കൾ മതങ്ങൾ, ചരിത്രം, ശാസ്ത്രം എന്നിവയെകുറിച്ചു പരന്ന വായനയുള്ളയാളാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട് താങ്കാളുടെ അഭിപ്രായം അറിഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്:

ഇസ്ലാം മതത്തെകുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ വായനക്കും നിരീക്ഷണത്തിനും ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മ താങ്കൾക് അതിൽകണ്ടെത്താൻ കഴിഞിട്ടുണ്ടോ?

മുസ്ലിമുകളുടെ വിശ്വാസ സംഹിതകളിലോ, കുറാനിലോ, പ്രവചക ചരിത്രത്തിലോ, അവരുടെ സംസ്കാരത്തിലോ, ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ വളർച്ചയിലോ നിലനില്പിലോ, etc, എടുത്തുപറയതക്ക എന്തു നന്മയാണു താങ്കൾകു കണ്ടെത്താൻ കഴിഞിട്ടുള്ളത്.

അറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്നേ ഉള്ളൂ.

kaalidaasan said...

>>>>>>>>>>>>മുസ്ലിമുകളുടെ വിശ്വാസ സംഹിതകളിലോ, കുറാനിലോ, പ്രവചക ചരിത്രത്തിലോ, അവരുടെ സംസ്കാരത്തിലോ, ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ വളർച്ചയിലോ നിലനില്പിലോ, etc, എടുത്തുപറയതക്ക എന്തു നന്മയാണു താങ്കൾകു കണ്ടെത്താൻ കഴിഞിട്ടുള്ളത്.<<<<<<<<

അറിയില്ല,

ഞാന്‍ ആദ്യന്തികമായി മനുഷ്യരുടെ നന്മയിലാണ്, വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയില്‍ മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നന്മയുണ്ടെന്നു ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല.

സമൂഹത്തില്‍ നല്ല പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ എല്ലാ മത വിശ്വാസികളിലും മത വിശ്വാസമോ ഈശ്വരവിശ്വാസമോ ഇല്ലാത്ത ആളുകളിലുമുണ്ട്.

ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുസ്ലിങ്ങളില്‍ മാത്രമായി എന്തെങ്കിലും നന്മ ഞാന്‍ ഇതു വരെ കണ്ടിട്ടില്ല. താങ്കളുടെ മനസില്‍ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍, പറഞ്ഞാല്‍ അതേക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ പ്രതികരിക്കാം.

മറ്റ് മത വിശ്വസികളില്‍ കാണാത്ത ചില തിന്മകള്‍ മുസ്ലിങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവാചക നിന്ദ ആരോപിച്ച് ഒരധ്യാപകന്റെ കൈ വെട്ടിയ പോലെ.

അപ്പൊകലിപ്തോ said...

പണ്ടൊരു മണ്ടന്‍ ലണ്ടന്‍ കാണാന്‍ പോയി. അവിടെ പുല്ലുകണ്ടു. പുല്‍ച്ചാടിയെ കണ്ടു. ചാണകകുഴികള്‍ കണ്ടു. എന്നിട്ട്‌ അയാള്‍ ലണ്ടനെക്കുറിച്ച്‌ വാചാലമായി. ബ്ളൊഗുകള്‍ എഴുതി ..

"ലണ്ടന്‍ മുഴുവന്‍ മേച്ചില്‍ സ്ഥലമാണ്‌. അവിടെ പശുക്കളില്ല. ചാണകം മാത്രമേ ഉള്ളു."

ആരും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. (മണ്ടന്‍മാര്‍ക്കും ചിലപ്പോല്‍ ബുദ്ധിവരുമെന്നു വച്ചോളൂ..) അപ്പോല്‍ അയാള്‍ക്ക്‌ ഒരു ബുദ്ധിതോന്നി .. വേഷം മാറാം.

അയാള്‍ വേഷം മാറി. 'ലണ്ടന്‍ കണ്ട മണ്ടനെ' അയാള്‍ പുകഴ്ത്തി. സ്വയം മാര്‍കെറ്റ്‌ ചെയ്യുന്ന ചാണകക്കുഴിയുടെ നാറ്റം അയാള്‍ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ബാക്കിയെല്ലാരും മൂക്കുപൊത്തി. അയാള്‍ സ്വയം ഒരു സംഭവമാണെന്ന് അയാളുടെ ക്ളോസറ്റിലിരുന്നു നിര്‍വൃതികൊണ്ട്‌ കീഴ്ഭാഗത്തിലൂടെ പൂത്തിരി കത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു, അയാള്‍ ..

(ഈ കഥ 'അറിയില്ല' യെ കുറിച്ചോ 'കാളിദാസനെ' കുറിച്ചോ ആണെന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചാല്‍ കുറ്റം അവരുടേത്‌ മാത്രമാണ്‌.)

kaalidaasan said...

കലിപ്തോയുടെ കലിപ്പിന്റെ കാരണം മനസിലായി.
ഹുസൈന്‌ ഒരു കൈത്താങ്ങുമായി വന്ന സത്യാന്വേഷിയും ബ്ളോഗടച്ച് ദുഖാചരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും കലിപ്തോയുടെ കലിപ്പ് മാറുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പോള്‍ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് നിവേദനം അപ്പൂട്ടന്റെ ബ്ളോഗിലാണ്. കാളിദാസനെ നിരോധിക്കണം!!! ജാക്കിനും സുബൈറിനും ശേഷമുള്ള നിവേദകപരമ്പരയല്ലേ. വിശ്വസനീയം തന്നെ. പക്ഷെ നിവേദനം ആരും കേള്‍ക്കുന്നില്ല.

അപ്പോള്‍ പിന്നെ ചാണകക്കുഴി, പൂത്തിരി, കീഴ്ഭാഗം, കക്കൂസ്,തന്നെ ശരണം.

കല്‍ക്കി said...

kaalidaasan said...

മുസ്ലിങ്ങള്‍ എവിടെയും പറയുന്നത് അവരുടെ മതവും അവരുടെ ദൈവവും മാത്രമാണ്, സത്യമയിട്ടുള്ളതെന്നും മറ്റുള്ളതെല്ലാം വ്യാജമാണെന്നുമാണ്.

നൂറുശതമാനം തെറ്റായ ഒരാരോപണമാണ് കാളിദാസന്‍ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മതത്തിന്‍റെയും ദൈവിക വെളിപാടുകളുടെയും അനുസ്യൂതമായ തുടര്‍ച്ചയിലും അതിന്‍റെ സാര്‍വ്വത്രികതയിലുമാണ് മുസ്‌ലിംകള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിലും വിശ്വസിക്കല്‍ ഇസ്‌ലാമിന്‍റെ പ്രാഥമിക പാഠത്തില്‍ പെട്ടതാണ്. മറ്റോരു മത വിഭാഗത്തിനും ഇത്തരം വിശാലമായ ഒരു കാഴച്ചപ്പാടില്ല. മറ്റു മതങ്ങളെയും മത ഗുരുക്കന്മാരെയും അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിയല്ലാതെയോ, ഒരു ഹിന്ദു ഹിന്ദുവല്ലാതെയോ ആകുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഒരു മുസ്‌ലിം മുസ്‌ലിമാകണമെങ്കില്‍ എല്ലാ മതഗുരുക്കന്മാരെയും അംഗീകരിച്ചേ തീരൂ. ഇത്രയും വിശാല വീക്ഷണം വെച്ചുപുലര്ത്തുന്ന ഒരു മതത്തിനെതിരെ എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് കാളിദാസന്‍ ഇത്തരം ഒരാക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത്!

Dr.Doodu said...

ബക്കര്‍ , ജ്ജ് ഒറിജിനല്‍ പേരില്‍ തന്നെ വന്നു പറഞ്ഞോളൂ ...:-)
നാറ്റം വരുന്നത് കലിപ്തോയുടെ തലച്ചോറില്‍ നിന്നുതന്നെയാണെന്ന് പാവത്തിന് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? ഹഹഹ!

കല്‍ക്കി said...

Please release my comment Kali

അറിയില്ല said...

കാളിദാസാ,
ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചു പഠിക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്തയിലാണ്. നല്ലവരാ ചില മുസ്‌ലീം സ്നേഹിതരു മായുള്ള അടുപ്പത്തിലൂടെ അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയൂ.

എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ നന്മ്കളിലൊന്നും ഇസ്‌ലാമിന്റെ സ്വാധീനം ഇല്ലാ എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. വ്യവസായികളായ എന്റെ ഈ സ്നേഹിതർ പലിശ വാങ്ങുന്നവരോ കോടുക്കുന്നവരോ അല്ല. (അത് ഒരു നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ലെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം) ഈ ഇനത്തിൽ ഒരു വലിയ സംഖ്യ അവർക്ക് ഒരോ വർഷവും നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ മൊത്ത വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം (സകാത്ത) ഇവർ ദരിദ്രർക്ക് നൽകുന്നുമുണ്ട്. ബങ്കിൽ നിന്നും റവന്യൂ റിക്കവറി നോട്ടീസ് കിട്ടിയ രണ്ടു പേർക്ക് (ഒരാൾ ഈഴവനാണ്) ഇതു തുണയായതിന് ഞാനും സാക്ഷിയാണ്. ഇതൊക്കെ അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടെല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്.

കൈവെട്ടും കാല്‌വെട്ടും തലവെട്ടും ഒന്നും മുസ്‌ലീമുകൾ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലല്ലൊ. സമാനമായ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇസ്‌ലാമിന്റെ പേരിൽ നടത്തിയ ആ ക്രൂരതക്കിരയായ വ്യക്തിക്ക്, പക്ഷേ, ജീവരക്തവുമായി ചെന്നതും ചില മുസിലിമുകൾ തന്നെ യല്ലെ. അങ്ങിനെ ഒരു ഉദാഹരണം അവരേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.

kaalidaasan said...

കല്‍ക്കി,

താങ്കളുടെയോ താങ്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന അഹമ്മദിയ മുസ്ലിങ്ങളുടെയോ കാഴ്ച്ചപ്പാടല്ല ഞാന്‍ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ലത്തീഫ്, ചിന്തകന്‍, കട്ടിപ്പരുത്തി, ബീമാപള്ളി, ഫൈസല്‍ കൊണ്ടോട്ടി, സുബൈര്‍, നാജ്, അപ്പോ തുടങ്ങി, ബ്ളോഗുകളില്‍ ഇസ്ലാം പ്രചരണം നടത്തുന്നവര്‍ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യധാര മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാടാണു ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്. അവര്‍ പറയുന്നത്, അവരുടെ മതവും ദൈവവും മാത്രമാണ്, സത്യമായിട്ടുള്ളതെന്നും മറ്റുള്ളതെല്ലാം വ്യാജമാണെന്നും തന്നെയാണ്. അല്ല എന്ന് അവര്‍ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞതായി കല്‍ക്കിക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ?

വിശാല വീക്ഷണം മത ദര്‍ശനത്തിലുണ്ടായാല്‍ പോര, മതത്തിന്റെ അനുയായികള്‍ അത് പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കണം. മറ്റുള്ളവര്‍ അനുയായികളെ കണ്ടാണ്, മതത്തെ വിലയിരുത്തുക.

ഞാന്‍ ലാഘവത്തോടെയല്ല, അര്‍ഹിക്കുന്ന ഗൌരവത്തോടെ തന്നെയാണ്, ഇതിവിടെ പറയുന്നത്. എം എം അക്ബറിനേപ്പോലുള്ളവര്‍ ബൈബിള്‍ തിരുത്താന്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ മത സ്പര്‍ദ്ധയുണ്ടായ കാര്യം കല്‍ക്കി മറന്നോ?

കല്‍ക്കി എന്ന മുസ്ലിമിന്റെ പല നിലപാടുകളോടും എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട്. മറ്റ് മതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന താങ്കളുടെ നിലപാടിനെ ഞാന്‍ ബഹുമാനിക്കുന്നു. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ഭൂരിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല.

kaalidaasan said...

അറിയില്ല,

ഇസ്ലാമിനേക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.ഞാന്‍ ഇസ്ലാമിനേക്കുറിച്ചു പഠിച്ചത് കുര്‍ആനില്‍ നിന്നും, ഹദീസുകളില്‍ നിന്നും, മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ നിന്നുമാണ്. താങ്കള്‍ക്കും അതൊക്കെ ആകാം.

നലവരായ മനുഷ്യരുമായി എനിക്കും അടുപ്പമുണ്ട്. അവരില്‍ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്, മത വിശ്വാവും ഈശ്വരവിശ്വാസവും ഇല്ലാത്തവരുമുണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായി ഞാന്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നന്മയും കണ്ടിട്ടില്ല. താങ്കള്‍ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് തീര്‍ച്ചയായും ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്തണം.

kaalidaasan said...

അറിയില്ല,

>>>>വ്യവസായികളായ എന്റെ ഈ സ്നേഹിതർ പലിശ വാങ്ങുന്നവരോ കോടുക്കുന്നവരോ അല്ല. (അത് ഒരു നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ലെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം) ഈ ഇനത്തിൽ ഒരു വലിയ സംഖ്യ അവർക്ക് ഒരോ വർഷവും നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്.<<<<<<

ബില്‍ ഗേറ്റ്സ് എന്ന വ്യവസായി ഒരു വര്‍ഷം ജീവികാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനു ചെലവഴിക്കുന്ന തുക എത്രയാണെന്നു താങ്കള്‍ക്കറിയാമോ?

നമ്മുടെയൊക്കെ നിത്യ ജീവിതത്തില്‍ എത്രയോ ആളുകള്‍ക്ക് നമ്മള്‍ പലിശയില്ലാതെ കടം കൊടുക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്നും വാങ്ങുന്നു. ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതുപോലെ കടം വാങ്ങാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇതൊന്നും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല. മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണത്.

പലിശ മോശപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണെന്ന അഭിപ്രായവും എനിക്കില്ല. ന്യായമായ പലിശ തെറ്റൊന്നുമല്ല. വ്യവസായത്തില്‍ ന്യായമായ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതുപോലെ ന്യായമായ പലിശ വാങ്ങി കടം കൊടുക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല.കൊള്ളപ്പലിശ എതിര്‍ക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം.

കൊള്ളപ്പലിശക്ക് പണം കടം കൊടുക്കുന്ന ചില മുസ്ലിങ്ങളെ എനിക്കറിയാം.

kaalidaasan said...

അറിയില്ല,

>>>>>>കൈവെട്ടും കാല്‌വെട്ടും തലവെട്ടും ഒന്നും മുസ്‌ലീമുകൾ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലല്ലൊ.<<<<<

സ്വന്തം മതസ്ഥാപകനെ നിന്ദിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഉള്ളു.

arup said...

"പക്ഷേ, ജീവരക്തവുമായി ചെന്നതും ചില മുസിലിമുകൾ തന്നെ യല്ലെ"
നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റല് കളില്‍ ദിവസം എത്രോയോ ആളുകള്‍ രക്തം ദാനം ചെയുന്നു. ഓരോരോ മണ്ടത്തരം ആലോചിച്ചു കൂട്ടി, ഒരാളുടെ കയ്യ് വെട്ടിയിട്ട് രണ്ടു കുപ്പി രക്തം കൊടുകുനത് വല്യ കാര്യം ആണോ?

YUKTHI said...

@ കാളിദാസന്‍

<<< ഞാന്‍ ലാഘവത്തോടെയല്ല, അര്‍ഹിക്കുന്ന ഗൌരവത്തോടെ തന്നെയാണ്, ഇതിവിടെ പറയുന്നത്. എം എം അക്ബറിനേപ്പോലുള്ളവര്‍ ബൈബിള്‍ തിരുത്താന്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ മത സ്പര്‍ദ്ധയുണ്ടായ കാര്യം കല്‍ക്കി മറന്നോ? കല്‍ക്കി എന്ന മുസ്ലിമിന്റെ പല നിലപാടുകളോടും എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട്. മറ്റ് മതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന താങ്കളുടെ നിലപാടിനെ ഞാന്‍ ബഹുമാനിക്കുന്നു. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ഭൂരിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല. >>>

മറ്റു മതങ്ങളോട് കല്‍ക്കിയ്ക്ക് ബഹുമാനം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല. അങ്ങനെ ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കില്‍ എം എം അക്ബറിനേപ്പോലെ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസങ്ങളെ തിരുത്തുവാന്‍ വേണ്ടി "മിശിഹാ" എന്ന പേരില്‍ ഒരു ബ്ലോഗ്‌ കല്‍ക്കി എഴുതുകയില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളില്‍ അല്ലാതെ സ്വന്തം പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന യാതൊരു "വിശാലവീക്ഷണവും" കല്‍ക്കി എന്ന അഹമ്മിദിയാ മുസ്ലിമിന് ഇല്ല. "വിശാലമായ മതവീക്ഷണം" എന്ന വിഷയത്തില്‍ ബക്കര്‍, ലത്തീഫ്, ചിന്തകന്‍, കട്ടിപ്പരുത്തി, ബീമാപള്ളി, ഫൈസല്‍ കൊണ്ടോട്ടി, സുബൈര്‍, നാജ്, അപ്പോ എന്നിവരുടെ ഗണത്തില്‍ തന്നെയാണ് കല്‍ക്കിയും.

YUKTHI said...

@ അറിയില്ല

<<< എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ നന്മ്കളിലൊന്നും ഇസ്‌ലാമിന്റെ സ്വാധീനം ഇല്ലാ എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. വ്യവസായികളായ എന്റെ ഈ സ്നേഹിതർ പലിശ വാങ്ങുന്നവരോ കോടുക്കുന്നവരോ അല്ല. (അത് ഒരു നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ലെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം) ഈ ഇനത്തിൽ ഒരു വലിയ സംഖ്യ അവർക്ക് ഒരോ വർഷവും നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ മൊത്ത വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം (സകാത്ത) ഇവർ ദരിദ്രർക്ക് നൽകുന്നുമുണ്ട്. ബങ്കിൽ നിന്നും റവന്യൂ റിക്കവറി നോട്ടീസ് കിട്ടിയ രണ്ടു പേർക്ക് (ഒരാൾ ഈഴവനാണ്) ഇതു തുണയായതിന് ഞാനും സാക്ഷിയാണ്. ഇതൊക്കെ അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടെല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്. കൈവെട്ടും കാല്‌വെട്ടും തലവെട്ടും ഒന്നും മുസ്‌ലീമുകൾ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലല്ലൊ. സമാനമായ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇസ്‌ലാമിന്റെ പേരിൽ നടത്തിയ ആ ക്രൂരതക്കിരയായ വ്യക്തിക്ക്, പക്ഷേ, ജീവരക്തവുമായി ചെന്നതും ചില മുസിലിമുകൾ തന്നെ യല്ലെ. അങ്ങിനെ ഒരു ഉദാഹരണം അവരേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. >>>

ഒരു മനുഷ്യന്റെ മത വിശ്വാസം അവന്റെ ഉള്ളിലെ നന്മകളെ വളര്‍ത്തുന്നു എങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ, മറ്റുള്ള മതവിശ്വാസികള്‍ക്കോ ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരിലോ കാണാത്തതായ എന്ത് പ്രത്യേകമായ നന്മയാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികള്‍ക്ക് ഉള്ളത്? എന്റെ അറിവില്‍ പെട്ടിടത്തോളം മതവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഉള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളുടെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നന്മകളെക്കാള്‍ ഉപരിയായി പൊതു സമൂഹത്തിനു തിന്മ ആയിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ ഉദാഹരണം ആണ് കൈവെട്ട്. പല മുസ്ലിങ്ങളും "കൈ വെട്ടിയതിനെ" അപലപിച്ചു, പക്ഷെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഏക സ്വരത്തില്‍ പറഞ്ഞത് ആ അദ്ധ്യാപകന്‍ "പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു" എന്നും. ഇത്തരം "മതനിന്ദകളോട്" ഒരു ഇസ്ലാമികരാജ്യം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നറിയുവാന്‍ സമീപകാലത്ത് പാകിസ്ഥാനില്‍ നടന്നവ എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചാല്‍ മതി.

kaalidaasan said...

അരൂപ്,

രക്തം കൊടുത്താല്‍ കൈ വെട്ടിയതിന്റെ ഭീകരത ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ്, "അറിയില്ല" കരുതുന്നത്.

അതിലും ബീഭത്സമായ പ്രസ്താവന,കൈവെട്ടും കാല്‍വെട്ടും തലവെട്ടും ഒന്നും മുസ്‌ലീമുകള്‍ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലല്ലൊ എന്നതാണ്.

ഇതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് ചായ കുടിക്കുന്നതുപോലെ നിസാരമാണ്. ഇതാണ്, ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിന്റെ ഭീകര മുഖം.

kaalidaasan said...

യുക്തി,

ഞാന്‍ എഴുതിയത് പൂര്‍ണ്ണമായും ശരിയല്ല. കല്‍ക്കിയുടെ ചില നിലപാടുകളോട് എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട്, എന്നായിരുന്നു ഞാന്‍ എഴുതേണ്ടി ഇരുന്നത്. കല്‍ക്കിയും ബൈബിള്‍ തിരുത്താന്‍ ഇറങ്ങിയ കാര്യം ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തില്ല.

യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത് തെറ്റ് എന്ന് കല്‍ക്കി എഴുതിയ ആ ലേഖനത്തില്‍ മതങ്ങളുടെ പരിണാമത്തേപ്പറ്റി പറയുന്നതിങ്ങനെ.

ലോകമതങ്ങളുടെ പരിണാമത്തില്‍ മുഖ്യധാരയായി വര്‍ത്തിച്ച പ്രധാന മതങ്ങളെല്ലാം പിറന്നുവീണതും പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതും മധ്യപൌരസ്ത്യ ദേശത്തിലാണെന്ന്‌ നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം മതങ്ങളുടെ ചരിത്ര പഠനത്തില്‍ വളരെ പ്രകടമാണ്‌. യഹൂദ മതത്തെ പിന്തുടര്‍ന്ന്‌ ക്രിസ്തുമതവും അതിനെത്തുടര്‍ന്നു വന്ന ഇസ്‌ലാം മതവും മതാദ്ധ്യാപനങ്ങളുടെ പരിണാമ ദിശാമാര്‍ഗ്ഗം വ്യക്തമായും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഹുസൈന്‍ ചോദിച്ച പല ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം കല്‍ക്കി പറഞ്ഞതിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അമീബ ഇപ്പോഴും പരിണമിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു, എന്നതിന്റെ ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ട് യഹൂദ മതം ഇപ്പോഴും അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നതിലുണ്ട്.

അറിയില്ല said...

കൽകി: “മറ്റു മതങ്ങളെയും മത ഗുരുക്കന്മാരെയും അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിയല്ലാതെയോ, ഒരു ഹിന്ദു ഹിന്ദുവല്ലാതെയോ ആകുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഒരു മുസ്‌ലിം മുസ്‌ലിമാകണമെങ്കില്‍ എല്ലാ മതഗുരുക്കന്മാരെയും അംഗീകരിച്ചേ തീരൂ.“
വളരെ ആശ്ചര്യകരമായ ഒരുവിവരമായിരുന്നു എനിക്കിത്. എന്റെ വീട്ടിൽ പത്രം ഇടുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനോട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പല പ്രവാചകരേയും കുറിച്ചു ഞൻ ചോദിച്ചു. അവരിൽ എല്ലാവരിലും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നും ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടുള്ള (വഹി) വരാണെന്നും പ്രാഥമീക വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഇല്ലാത്ത അയാൾ പറയുന്നു. ബുദ്ദനെ കുറിച്ചു പോലും ഒരു പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായിരിക്കാം എന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.!!!

അറിയില്ല said...

കാളിദാസൻ: “ബില്‍ ഗേറ്റ്സ് എന്ന വ്യവസായി ഒരു വര്ഷം ജീവികാരുണ്യ പ്രവര്ത്ത നത്തിനു ചെലവഴിക്കുന്ന തുക എത്രയാണെന്നു താങ്കള്ക്കേറിയാമോ?“
Corporate charity യുടെ ഉദ്ദേശ്യവും പ്രചോദനവും എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട്. ഞാനുദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണ മുസ്ലീമുകളിൽ അവരുടെ മതം ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല സ്വധീനത്തെ കുറിച്ചുമാത്രമാണ്. സമാനമായ സ്വാധീനം മറ്റു വിശ്വാസികളിലും അല്ലാത്തവരിലും ഇല്ല എന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.

കാളിദാസൻ: “സ്വന്തം മതസ്ഥാപകനെ നിന്ദിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഉള്ളു.“ ഇതിനോട് എനുക്കു അല്പം വിയോജിപ്പുണ്ട്. കാരണം ഇതിനേകാൾ എത്രയോ കുറഞ വൈകാരീക കാരണങ്ങളാൽ കൊലപാതക‌വും കലാപവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ.

യുക്തി: “പല മുസ്ലിങ്ങളും "കൈ വെട്ടിയതിനെ" അപലപിച്ചു, പക്ഷെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഏക സ്വരത്തില്‍ പറഞ്ഞത് ആ അദ്ധ്യാപകന്‍ "പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു" എന്നും“
മത വിശ്വാസികളെല്ലാത്ത ഞാനടക്കം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ യാണ് പറയാറുള്ളത്. ഒരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. കൈവെട്ടിയതിനെ അപലപിക്കാത്തവരും വെട്ടിയവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താത്തവരും ഈ ക്രൂര ക്രിത്യം പ്രവാചക പാഠങ്ങൾക് എതിനാണെന്നും വാതിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളൊ വ്യക്തികളോ മുസ്ലിമുകളിൽ ഉള്ളതായി എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും എല്ലാവരും പ്രവാചകനെ അദ്ധ്യാപകൻ അപലപിച്ചു എന്നു തന്നെ മനസിലാക്കുന്നു. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നാം വെട്ടിയവരേയും അപലപിച്ചവരേയും ഒറ്റ ഗണത്തിൽ പെത്തുന്നു. അത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല.

കാളിദാസൻ: “അതിലും ബീഭത്സമായ പ്രസ്താവന,കൈവെട്ടും കാല്വെശട്ടും തലവെട്ടും ഒന്നും മുസ്‌ലീമുകള്‍ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലല്ലൊ എന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങള്ക്ക്് ചായ കുടിക്കുന്നതുപോലെ നിസാരമാണ്. ഇതാണ്, ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിന്റെ ഭീകര മുഖം.“

ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തു പറയാനാണ്. ഈ പ്രസ്താവനയുടെ പിന്നിൽ ഒട്ടും സംഗതമല്ലാത്ത ചില മുൻവിധികളില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ മുസ്ലിമുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആകെ ഒരു തവണ മാത്രമേ ചായ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ

കൈവെട്ടും കാൽ‌വെട്ടും ഒന്നും എന്റെ വിഷയമല്ല. എങ്കിലും ഇവിടെ പരാമർശിക്കപെട്ടത് കൊണ്ട് എന്റെ തോന്നലുകൾ പറഞ്ഞതാണ്.

അറിയില്ല said...

കാളിദാസൻ: “ബില്‍ ഗേറ്റ്സ് എന്ന വ്യവസായി ഒരു വര്ഷംാ ജീവികാരുണ്യ പ്രവര്ത്ത നത്തിനു ചെലവഴിക്കുന്ന തുക എത്രയാണെന്നു താങ്കള്ക്കേറിയാമോ?“
Corporate charity യുടെ ഉദ്ദേശ്യവും പ്രചോദനവും എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട്. ഞാനുദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണ മുസ്ലീമുകളിൽ അവരുടെ മതം ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല സ്വധീനത്തെ കുറിച്ചുമാത്രമാണ്. സമാനമായ സ്വാധീനം മറ്റു വിശ്വാസികളിലും അല്ലാത്തവരിലും ഇല്ല എന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.

കാളിദാസൻ: “സ്വന്തം മതസ്ഥാപകനെ നിന്ദിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഉള്ളു.“ ഇതിനോട് എനുക്കു അല്പം വിയോജിപ്പുണ്ട്. കാരണം ഇതിനേകാൾ എത്രയോ കുറഞ വൈകാരീക കാരണങ്ങളാൽ കൊലപാതക‌വും കലാപവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ.

അറിയില്ല said...

യുക്തി: “പല മുസ്ലിങ്ങളും "കൈ വെട്ടിയതിനെ" അപലപിച്ചു, പക്ഷെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഏക സ്വരത്തില്‍ പറഞ്ഞത് ആ അദ്ധ്യാപകന്‍ "പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു" എന്നും“
മത വിശ്വാസികളെല്ലാത്ത ഞാനടക്കം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ യാണ് പറയാറുള്ളത്. ഒരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. കൈവെട്ടിയതിനെ അപലപിക്കാത്തവരും വെട്ടിയവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താത്തവരും ഈ ക്രൂര ക്രിത്യം പ്രവാചക പാഠങ്ങൾക് എതിനാണെന്നും വാതിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളൊ വ്യക്തികളോ മുസ്ലിമുകളിൽ ഉള്ളതായി എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും എല്ലാവരും പ്രവാചകനെ അദ്ധ്യാപകൻ അപലപിച്ചു എന്നു തന്നെ മനസിലാക്കുന്നു. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നാം വെട്ടിയവരേയും അപലപിച്ചവരേയും ഒറ്റ ഗണത്തിൽ പെത്തുന്നു. അത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല.

കാളിദാസൻ: “അതിലും ബീഭത്സമായ പ്രസ്താവന,കൈവെട്ടും കാല്വെശട്ടും തലവെട്ടും ഒന്നും മുസ്‌ലീമുകള്‍ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലല്ലൊ എന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങള്ക്ക്് ചായ കുടിക്കുന്നതുപോലെ നിസാരമാണ്. ഇതാണ്, ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിന്റെ ഭീകര മുഖം.“

ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തു പറയാനാണ്. ഈ പ്രസ്താവനയുടെ പിന്നിൽ ഒട്ടും സംഗതമല്ലാത്ത ചില മുൻവിധികളില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ മുസ്ലിമുകൾ ആകെ ഒരു തവണ മാത്രമേ ചായ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ

കൈവെട്ടും കാൽ‌വെട്ടും ഒന്നും എന്റെ വിഷയമല്ല. എങ്കിലും ഇവിടെ പരാമർശിക്കപെട്ടത് കൊണ്ട് എന്റെ തോന്നലുകൾ പറഞ്ഞതാണ്.

kaalidaasan said...

>>>>>Corporate charity യുടെ ഉദ്ദേശ്യവും പ്രചോദനവും എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട്. <<<<<


അറിയില്ല,

താങ്കള്‍ ഒരു മുസ്ലിം വ്യവസായിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു . ഞാന്‍ മുസ്ലിമല്ലാത്ത മറ്റൊരു വ്യവസായിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തിയാണുദ്ദേശിച്ചതെന്ന അനുമാനത്തിലാണു ഞാന്‍ അത് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഈ വ്യസായികളുടെ മനസില്‍ കയറി നോക്കി അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യവും പ്രചോദനവും അളക്കുന്ന വിദ്യ എനിക്കറിയില്ല.

എന്ന വ്യക്തി വിറ്റുണ്ടാക്കിയ വരുമാനത്തില്‍ നിനും ഇതുവരെ 35 ബില്യണ്‍ ഡോളറാണ്, ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനു ചെലവഴിച്ചത്.കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അദ്ദേഹം പ്രതിരോധ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും ചെലവഴിച്ചത് 10 ബില്യണ് ഡോളറായിരുന്നു. ഇത് മൂന്നാം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ 8 മില്യണ്‍ കുട്ടികളെ മരണത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കും.


ഇക്കാര്യത്തില്‍ അദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും പ്രചോദനവും എന്താണെന്നു പറഞ്ഞു തന്നാല്‍ ഉപകാരമായിരുന്നു. താങ്കള്‍ക്ക് പരിചയമുള്ളതായതുകൊണ്ട് അത് എളുപ്പത്തില്‍ പറയാന്‍ സാധിക്കുമല്ലോ.

ഇതില്‍ ഈ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യം മാത്രമേ ഞാന്‍ കാണുന്നുള്ളു.

kaalidaasan said...

>>>>ഞാനുദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണ മുസ്ലീമുകളിൽ അവരുടെ മതം ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല സ്വധീനത്തെ കുറിച്ചുമാത്രമാണ്. സമാനമായ സ്വാധീനം മറ്റു വിശ്വാസികളിലും അല്ലാത്തവരിലും ഇല്ല എന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.<<<


അറിയില്ല,

സമാനമായ സ്വാധീനം മറ്റു വിശ്വാസികളിലും അല്ലാത്തവരിലും ഉണ്ടെന്നതിന്റെ അര്‍ത്ഥം, മുസ്ലിം വിശ്വാസം കൊണ്ടല്ല ഈ സ്വാധീനം ഉണ്ടായതെന്നാണ്.

അതുകൊണ്ടാണു ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല. മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന്. ഇസ്ലാം മതം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും മനുഷ്യര്‍ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു.

മുസ്ലിങ്ങളിലോ ഹിന്ദുക്കളിലോ ക്രിസ്ത്യാനികളിലോ അവരവരുടെ മതം നല്ല സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. മുസ്ലിങ്ങളില്‍ ഇസ്ലാം വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമായി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക നല്ല സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നതായി ഞാന്‍ ഇതു വരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതാണു ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്.

kaalidaasan said...

>>>>ഇതിനോട് എനുക്കു അല്പം വിയോജിപ്പുണ്ട്. കാരണം ഇതിനേകാൾ എത്രയോ കുറഞ വൈകാരീക കാരണങ്ങളാൽ കൊലപാതക‌വും കലാപവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ..<<<


അറിയില്ല,

താങ്കള്‍ പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് ഒട്ടും യോജിപ്പില്ല.

പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും കലാപമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ല ഇതിന്റെ ഗൌരവം. ഒരു കല്‍പ്പിത കഥയിലെ മൊഹമ്മദ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഒരു കഥാപാത്രം പ്രവാചകനാണെന്നു പറഞ്ഞ് അതെഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ കൈവെട്ടി എടുത്ത സംഭവം ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമാണ്.
മുസ്ലിം പ്രവാചകന്‍ മൊഹമ്മദാണെന്ന വിദൂര സൂചനപോലുമില്ലാത്ത ഒരു സംഭാഷണ ശകലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിതു ചെയ്തത്.

ആ പ്രവര്‍ത്തി ചെയ്തതിനേക്കാള്‍ ഭീകരമാണതിനെ നിസാരവത്ക്കരിക്കുന്നത്. അതിനെ നിസാരവത്ക്കരിക്കുമ്പോള്‍ അതിനെ അപലപിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് വെറും മുഖം മൂടിയാണെന്നു വരുന്നു. ഇതൊക്കെ വളരെ വിശദമായി ഞാന്‍ മുസ്ലിങ്ങള്‍ വീണ്ടും മുഖം മൂടി ധരിക്കുന്നു എന്ന പോസ്റ്റില്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

YUKTHI said...

@ അറിയില്ല,

<<< മത വിശ്വാസികളെല്ലാത്ത ഞാനടക്കം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ യാണ് പറയാറുള്ളത്. ഒരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. കൈവെട്ടിയതിനെ അപലപിക്കാത്തവരും വെട്ടിയവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താത്തവരും ഈ ക്രൂര ക്രിത്യം പ്രവാചക പാഠങ്ങൾക് എതിനാണെന്നും വാതിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളൊ വ്യക്തികളോ മുസ്ലിമുകളിൽ ഉള്ളതായി എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും എല്ലാവരും പ്രവാചകനെ അദ്ധ്യാപകൻ അപലപിച്ചു എന്നു തന്നെ മനസിലാക്കുന്നു. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നാം വെട്ടിയവരേയും അപലപിച്ചവരേയും ഒറ്റ ഗണത്തിൽ പെത്തുന്നു. അത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. >>>

കൈവെട്ടിയതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നവരും രക്തം കൊടുത്തതിനെ അപലപിക്കുന്നവരും പ്രവാചക പാഠങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൈ വെട്ടിയത് തെറ്റല്ല എന്ന് പറയുന്നതുമായ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും മുസ്ലിങ്ങളില്‍ ധാരാളം ഉണ്ട്. 'അറിയില്ല'യ്ക്ക് അവരെപറ്റി അറിവില്ല എങ്കില്‍ അറിവുണ്ടാക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ 'അറിയില്ല'യ്ക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുവാന്‍ സാധ്യത ഇല്ലാത്തവ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതരുത്.

kaalidaasan said...

>>>>>>ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തു പറയാനാണ്. ഈ പ്രസ്താവനയുടെ പിന്നിൽ ഒട്ടും സംഗതമല്ലാത്ത ചില മുൻവിധികളില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ മുസ്ലിമുകൾ ആകെ ഒരു തവണ മാത്രമേ ചായ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ<<

അറിയില്ല,

എന്തു വേണമെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചോളു.


പ്രവചകനിന്ദ നടത്തി എന്ന് താങ്കള്‍ക്കും ഉറപ്പാണ്. അതിനു ചില മുസ്ലിം ഭീകരര്‍ നല്‍കിയ ശിക്ഷയെ നിസാരവത്ക്കരിക്കുന്ന താങ്കളുടെ ശാഠ്യത്തേക്കുറിച്ചാണു ഞാന്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

ഇല്ലാത്ത കുറ്റമാരോപിച്ച് മറ്റൊരു മതവിശ്വാസിയും ഇതുപോലെ ഒരു ഹീനത പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടില്ല.

മുസ്ലിങ്ങള്‍ സ്ഥിരമായി ഈ ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവാചക നിന്ദ നടത്തി എന്നാരോപിക്കപ്പെടുന്നവരോട് മാത്രമല്ല, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറ്. ഇതേ കുറ്റം അരോപിച്ച് പാക്സിതാനില്‍ വധശിക്ഷക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ആവാശ്യപ്പെട്ടതിനു മുസ്ലിമായ പഞ്ചാബ് ഗവര്‍ണ്ണരെ അവര്‍ വെടി വച്ചു കൊന്നു.

കൈവെട്ടിയെടുക്കപ്പെടുമ്പോഴും വെടി കൊള്ളുമ്പോഴുമേ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഗൌരവം അറിയൂ.

>>>>കൈവെട്ടും കാൽ‌വെട്ടും ഒന്നും എന്റെ വിഷയമല്ല. എങ്കിലും ഇവിടെ പരാമർശിക്കപെട്ടത് കൊണ്ട് എന്റെ തോന്നലുകൾ പറഞ്ഞതാണ്.<<<<

ആ തോന്നലുകളോട് ഞാന്‍ എന്റെ പ്രതികരണവും അറിയിച്ചു അത്രമാത്രം.

അറിയില്ല said...

കാളിദാസൻ: <<>>
അതി ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു, തന്നെ പോലുള്ളവരാണ് ഈനാടിന്റെ ശാപം; ഇതു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇത് എനിക്കു പറ്റിയ ഇടമല്ല, ഞാൻ പോകുന്നു.

kadathanadan:കടത്തനാടൻ said...

കുറേ പഴയകാല ചർച്ചകൾ ഒരോർമ്മക്ക വേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.സൗകര്യം പോലെ ഒന്നു നോക്കുക. http://edacheridasan.blogspot.com

njamman said...

കാളിദാസന്റെ കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന മറുപടികള്‍ വന്നപ്പോള്‍ മുഖം മൂടി അഴിച്ചിട്ട് "അറിയില്ല" ഓടി.
സത്യം അറിയാമെങ്കിലും അവയെ മറച്ചു പിടിച്ചു നല്ല പിള്ള ചമയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന "അറിയില്ല" കളാണ് നാടിന്റെ ശാപം.
ഇദേഹത്തിനു പോലും വ്യക്തവും, വസ്തുനിഷ്ഠവും, മാന്യവും ആയി മറുപടി പറയാന്‍ സമയം കണ്ടെത്തിയ കാളിദാസന്റെ ക്ഷമക്ക് അഭിനന്ദനങള്‍.

kaalidaasan said...

കടത്തനാടന്‍,

ലേഖനങ്ങള്‍ വായിച്ചു. ഉന്നത ബൌദ്ധിക നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ചര്‍ച്ചയാണാ ലേഖനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടത്.